A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 104

1
Loof die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed --
2
wat Uself omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek;
3
wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel,
4
wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.
5
Hy het die aarde gegrond op sy grondveste, sodat dit vir ewig en altyd nie wankel nie.
6
U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek; die waters het bo-oor die berge gestaan.
7
Vir u dreiging het hulle gevlug, vir die stem van u donder het hulle weggeskrik --
8
berge het opgerys, laagtes het weggesak -- na die plek wat U vir hulle reggemaak het.
9
'n Grens het U gestel waar hulle nie oor mag gaan nie; hulle mag die aarde nie weer oordek nie.
10
Hy wat die fonteine uitstuur in die holtes: tussen die berge loop hulle deur.
11
Hulle laat al die diere van die veld drink; die wilde-esels les hulle dors.
12
By hulle woon die voëls van die hemel; tussen die takke uit laat hulle die stem hoor.
13
Hy laat die berge drink uit sy boonste kamers; die aarde word versadig uit die vrug van u werke.
14
Hy laat gras uitspruit vir die diere en die plante tot diens van die mens: om broodkoring uit die aarde te laat voortkom,
15
en dat wyn die mens se hart kan bly maak; om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk.
16
Die bome van die HERE word versadig, die seders van die L¡banon wat Hy geplant het;
17
waar die voëls hulle neste maak, die ooievaar wie se huis die sipresse is.
18
Die hoë berge is vir die steenbokke, die rotse is 'n skuilplek vir die dasse.
19
Hy het die maan gemaak vir die vaste tye; die son ken sy tyd om onder te gaan.
20
U beskik die duisternis, en dit word nag, waarin al die diere van die bos uitkruip.
21
Die jong leeus brul om roof en begeer hulle voedsel van God.
22
As die son opgaan, dan trek hulle hul terug en gaan lê in hul slaapplekke.
23
Die mens gaan uit na sy werk en na sy arbeid tot die aand toe.
24
Hoe talryk is u werke, o HERE! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van u skepsele!
25
Daar is die see, groot en alkante toe wyd -- daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grotes.
26
Daar gaan die skepe en die Levi tan wat U geformeer het om daarin te speel.
27
Hulle almal wag op U, dat U hulle voedsel kan gee op die regte tyd.
28
U gee dit aan hulle, hulle tel dit op; U maak u hand oop, hulle word versadig met die goeie.
29
U verberg u aangesig, hulle word verskrik; U neem hulle asem weg, hulle sterwe en keer terug tot hul stof.
30
U stuur u Gees uit, hulle word geskape; en U maak die gelaat van die aarde nuut.
31
Laat die heerlikheid van die HERE vir ewig wees, laat die HERE bly wees oor sy werke,
32
Hy wat die aarde aankyk, en dit bewe; Hy raak die berge aan, en hulle rook.
33
Ek wil sing tot eer van die HERE solank as ek lewe, ek wil psalmsing tot eer van my God solank as ek daar is.
34
Mag my oordenking Hom welgevallig wees; ,k sal bly wees in die HERE!
35
Mag die sondaars omkom van die aarde en die goddelose mense nie meer wees nie! Loof die HERE, o my siel! Halleluja!
Psalms 104:1
Psalms 104:2
Psalms 104:3
Psalms 104:4
Psalms 104:5
Psalms 104:6
Psalms 104:7
Psalms 104:8
Psalms 104:9
Psalms 104:10
Psalms 104:11
Psalms 104:12
Psalms 104:13
Psalms 104:14
Psalms 104:15
Psalms 104:16
Psalms 104:17
Psalms 104:18
Psalms 104:19
Psalms 104:20
Psalms 104:21
Psalms 104:22
Psalms 104:23
Psalms 104:24
Psalms 104:25
Psalms 104:26
Psalms 104:27
Psalms 104:28
Psalms 104:29
Psalms 104:30
Psalms 104:31
Psalms 104:32
Psalms 104:33
Psalms 104:34
Psalms 104:35
Psalms 1 / Ps 1
Psalms 2 / Ps 2
Psalms 3 / Ps 3
Psalms 4 / Ps 4
Psalms 5 / Ps 5
Psalms 6 / Ps 6
Psalms 7 / Ps 7
Psalms 8 / Ps 8
Psalms 9 / Ps 9
Psalms 10 / Ps 10
Psalms 11 / Ps 11
Psalms 12 / Ps 12
Psalms 13 / Ps 13
Psalms 14 / Ps 14
Psalms 15 / Ps 15
Psalms 16 / Ps 16
Psalms 17 / Ps 17
Psalms 18 / Ps 18
Psalms 19 / Ps 19
Psalms 20 / Ps 20
Psalms 21 / Ps 21
Psalms 22 / Ps 22
Psalms 23 / Ps 23
Psalms 24 / Ps 24
Psalms 25 / Ps 25
Psalms 26 / Ps 26
Psalms 27 / Ps 27
Psalms 28 / Ps 28
Psalms 29 / Ps 29
Psalms 30 / Ps 30
Psalms 31 / Ps 31
Psalms 32 / Ps 32
Psalms 33 / Ps 33
Psalms 34 / Ps 34
Psalms 35 / Ps 35
Psalms 36 / Ps 36
Psalms 37 / Ps 37
Psalms 38 / Ps 38
Psalms 39 / Ps 39
Psalms 40 / Ps 40
Psalms 41 / Ps 41
Psalms 42 / Ps 42
Psalms 43 / Ps 43
Psalms 44 / Ps 44
Psalms 45 / Ps 45
Psalms 46 / Ps 46
Psalms 47 / Ps 47
Psalms 48 / Ps 48
Psalms 49 / Ps 49
Psalms 50 / Ps 50
Psalms 51 / Ps 51
Psalms 52 / Ps 52
Psalms 53 / Ps 53
Psalms 54 / Ps 54
Psalms 55 / Ps 55
Psalms 56 / Ps 56
Psalms 57 / Ps 57
Psalms 58 / Ps 58
Psalms 59 / Ps 59
Psalms 60 / Ps 60
Psalms 61 / Ps 61
Psalms 62 / Ps 62
Psalms 63 / Ps 63
Psalms 64 / Ps 64
Psalms 65 / Ps 65
Psalms 66 / Ps 66
Psalms 67 / Ps 67
Psalms 68 / Ps 68
Psalms 69 / Ps 69
Psalms 70 / Ps 70
Psalms 71 / Ps 71
Psalms 72 / Ps 72
Psalms 73 / Ps 73
Psalms 74 / Ps 74
Psalms 75 / Ps 75
Psalms 76 / Ps 76
Psalms 77 / Ps 77
Psalms 78 / Ps 78
Psalms 79 / Ps 79
Psalms 80 / Ps 80
Psalms 81 / Ps 81
Psalms 82 / Ps 82
Psalms 83 / Ps 83
Psalms 84 / Ps 84
Psalms 85 / Ps 85
Psalms 86 / Ps 86
Psalms 87 / Ps 87
Psalms 88 / Ps 88
Psalms 89 / Ps 89
Psalms 90 / Ps 90
Psalms 91 / Ps 91
Psalms 92 / Ps 92
Psalms 93 / Ps 93
Psalms 94 / Ps 94
Psalms 95 / Ps 95
Psalms 96 / Ps 96
Psalms 97 / Ps 97
Psalms 98 / Ps 98
Psalms 99 / Ps 99
Psalms 100 / Ps 100
Psalms 101 / Ps 101
Psalms 102 / Ps 102
Psalms 103 / Ps 103
Psalms 104 / Ps 104
Psalms 105 / Ps 105
Psalms 106 / Ps 106
Psalms 107 / Ps 107
Psalms 108 / Ps 108
Psalms 109 / Ps 109
Psalms 110 / Ps 110
Psalms 111 / Ps 111
Psalms 112 / Ps 112
Psalms 113 / Ps 113
Psalms 114 / Ps 114
Psalms 115 / Ps 115
Psalms 116 / Ps 116
Psalms 117 / Ps 117
Psalms 118 / Ps 118
Psalms 119 / Ps 119
Psalms 120 / Ps 120
Psalms 121 / Ps 121
Psalms 122 / Ps 122
Psalms 123 / Ps 123
Psalms 124 / Ps 124
Psalms 125 / Ps 125
Psalms 126 / Ps 126
Psalms 127 / Ps 127
Psalms 128 / Ps 128
Psalms 129 / Ps 129
Psalms 130 / Ps 130
Psalms 131 / Ps 131
Psalms 132 / Ps 132
Psalms 133 / Ps 133
Psalms 134 / Ps 134
Psalms 135 / Ps 135
Psalms 136 / Ps 136
Psalms 137 / Ps 137
Psalms 138 / Ps 138
Psalms 139 / Ps 139
Psalms 140 / Ps 140
Psalms 141 / Ps 141
Psalms 142 / Ps 142
Psalms 143 / Ps 143
Psalms 144 / Ps 144
Psalms 145 / Ps 145
Psalms 146 / Ps 146
Psalms 147 / Ps 147
Psalms 148 / Ps 148
Psalms 149 / Ps 149
Psalms 150 / Ps 150