A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1021
'n Gebed van 'n ellendige as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die HERE.
2
o HERE, hoor my gebed, en laat my hulpgeroep tot by U kom!
3
Verberg u aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie; neig u oor tot my; op die dag as ek roep, verhoor my gou!
4
Want my dae verdwyn soos rook en my gebeente gloei soos 'n vuurherd.
5
Platgeslaan soos die plante en verdor is my hart; want ek vergeet om my brood te eet.
6
Vanweë my harde gesug kleef my gebeente aan my vlees.
7
Ek is soos 'n pelikaan van die woestyn, ek het geword soos 'n uil op die puinhope.
8
Ek is slapeloos en het geword soos 'n eensame voël op die dak.
9
Die hele dag smaad my vyande my; die wat teen my raas, gebruik my naam as 'n vloek.
10
Want ek eet as soos brood en meng my drank met trane,
11
vanweë u grimmigheid en u toorn; want U het my opgehef en my weggewerp.
12
My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante verdor ek.
13
Maar U, o HERE, U bly tot in ewigheid, en u gedenknaam van geslag tot geslag.
14
U sal opstaan, U oor Sion ontferm; want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom.
15
Want u knegte het sy klippe lief en het medelyde met sy puin.
16
Dan sal die heidene die Naam van die HERE vrees en al die konings van die aarde u heerlikheid;
17
omdat die HERE Sion opgebou het, in sy heerlikheid verskyn het,
18
Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie.
19
Dit sal vir die volgende geslag opgeskrywe word, en die volk wat geskape gaan word, sal die HERE loof;
20
omdat Hy van sy heilige hoogte neergesien het, die HERE uit die hemel op die aarde gelet het,
21
om die gekerm van die gevangene te hoor, om los te maak die kinders van die dood;
22
sodat hulle in Sion die Naam van die HERE kan vermeld en sy lof in Jerusalem,
23
as die volke almal saam vergader, ook die koninkryke om die HERE te dien.
24
Hy het my krag op die weg swak gemaak, my dae verkort.
25
My God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie -- u jare is van geslag tot geslag!
26
In die voortyd het U die aarde gegrondves, en die hemele is die werk van u hande.
27
Hulle sal vergaan, maar U sal bly; ja, hulle almal sal soos 'n kleed verslyt; U verwissel hulle soos 'n kledingstuk, en hulle verdwyn.
28
Maar U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. [ (Psalms 102:29) Die kinders van u knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly bestaan. ]Psalms 102:1

Psalms 102:2

Psalms 102:3

Psalms 102:4

Psalms 102:5

Psalms 102:6

Psalms 102:7

Psalms 102:8

Psalms 102:9

Psalms 102:10

Psalms 102:11

Psalms 102:12

Psalms 102:13

Psalms 102:14

Psalms 102:15

Psalms 102:16

Psalms 102:17

Psalms 102:18

Psalms 102:19

Psalms 102:20

Psalms 102:21

Psalms 102:22

Psalms 102:23

Psalms 102:24

Psalms 102:25

Psalms 102:26

Psalms 102:27

Psalms 102:28Psalms 1 / Ps 1

Psalms 2 / Ps 2

Psalms 3 / Ps 3

Psalms 4 / Ps 4

Psalms 5 / Ps 5

Psalms 6 / Ps 6

Psalms 7 / Ps 7

Psalms 8 / Ps 8

Psalms 9 / Ps 9

Psalms 10 / Ps 10

Psalms 11 / Ps 11

Psalms 12 / Ps 12

Psalms 13 / Ps 13

Psalms 14 / Ps 14

Psalms 15 / Ps 15

Psalms 16 / Ps 16

Psalms 17 / Ps 17

Psalms 18 / Ps 18

Psalms 19 / Ps 19

Psalms 20 / Ps 20

Psalms 21 / Ps 21

Psalms 22 / Ps 22

Psalms 23 / Ps 23

Psalms 24 / Ps 24

Psalms 25 / Ps 25

Psalms 26 / Ps 26

Psalms 27 / Ps 27

Psalms 28 / Ps 28

Psalms 29 / Ps 29

Psalms 30 / Ps 30

Psalms 31 / Ps 31

Psalms 32 / Ps 32

Psalms 33 / Ps 33

Psalms 34 / Ps 34

Psalms 35 / Ps 35

Psalms 36 / Ps 36

Psalms 37 / Ps 37

Psalms 38 / Ps 38

Psalms 39 / Ps 39

Psalms 40 / Ps 40

Psalms 41 / Ps 41

Psalms 42 / Ps 42

Psalms 43 / Ps 43

Psalms 44 / Ps 44

Psalms 45 / Ps 45

Psalms 46 / Ps 46

Psalms 47 / Ps 47

Psalms 48 / Ps 48

Psalms 49 / Ps 49

Psalms 50 / Ps 50

Psalms 51 / Ps 51

Psalms 52 / Ps 52

Psalms 53 / Ps 53

Psalms 54 / Ps 54

Psalms 55 / Ps 55

Psalms 56 / Ps 56

Psalms 57 / Ps 57

Psalms 58 / Ps 58

Psalms 59 / Ps 59

Psalms 60 / Ps 60

Psalms 61 / Ps 61

Psalms 62 / Ps 62

Psalms 63 / Ps 63

Psalms 64 / Ps 64

Psalms 65 / Ps 65

Psalms 66 / Ps 66

Psalms 67 / Ps 67

Psalms 68 / Ps 68

Psalms 69 / Ps 69

Psalms 70 / Ps 70

Psalms 71 / Ps 71

Psalms 72 / Ps 72

Psalms 73 / Ps 73

Psalms 74 / Ps 74

Psalms 75 / Ps 75

Psalms 76 / Ps 76

Psalms 77 / Ps 77

Psalms 78 / Ps 78

Psalms 79 / Ps 79

Psalms 80 / Ps 80

Psalms 81 / Ps 81

Psalms 82 / Ps 82

Psalms 83 / Ps 83

Psalms 84 / Ps 84

Psalms 85 / Ps 85

Psalms 86 / Ps 86

Psalms 87 / Ps 87

Psalms 88 / Ps 88

Psalms 89 / Ps 89

Psalms 90 / Ps 90

Psalms 91 / Ps 91

Psalms 92 / Ps 92

Psalms 93 / Ps 93

Psalms 94 / Ps 94

Psalms 95 / Ps 95

Psalms 96 / Ps 96

Psalms 97 / Ps 97

Psalms 98 / Ps 98

Psalms 99 / Ps 99

Psalms 100 / Ps 100

Psalms 101 / Ps 101

Psalms 102 / Ps 102

Psalms 103 / Ps 103

Psalms 104 / Ps 104

Psalms 105 / Ps 105

Psalms 106 / Ps 106

Psalms 107 / Ps 107

Psalms 108 / Ps 108

Psalms 109 / Ps 109

Psalms 110 / Ps 110

Psalms 111 / Ps 111

Psalms 112 / Ps 112

Psalms 113 / Ps 113

Psalms 114 / Ps 114

Psalms 115 / Ps 115

Psalms 116 / Ps 116

Psalms 117 / Ps 117

Psalms 118 / Ps 118

Psalms 119 / Ps 119

Psalms 120 / Ps 120

Psalms 121 / Ps 121

Psalms 122 / Ps 122

Psalms 123 / Ps 123

Psalms 124 / Ps 124

Psalms 125 / Ps 125

Psalms 126 / Ps 126

Psalms 127 / Ps 127

Psalms 128 / Ps 128

Psalms 129 / Ps 129

Psalms 130 / Ps 130

Psalms 131 / Ps 131

Psalms 132 / Ps 132

Psalms 133 / Ps 133

Psalms 134 / Ps 134

Psalms 135 / Ps 135

Psalms 136 / Ps 136

Psalms 137 / Ps 137

Psalms 138 / Ps 138

Psalms 139 / Ps 139

Psalms 140 / Ps 140

Psalms 141 / Ps 141

Psalms 142 / Ps 142

Psalms 143 / Ps 143

Psalms 144 / Ps 144

Psalms 145 / Ps 145

Psalms 146 / Ps 146

Psalms 147 / Ps 147

Psalms 148 / Ps 148

Psalms 149 / Ps 149

Psalms 150 / Ps 150