A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Psalms 1001
'n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde!
2
Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met gejubel.
3
Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
4
Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof Hom, prys sy Naam.
5
Want die HERE is goed; sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag.