A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 9

1
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Waarlik, ek weet dat dit so is; en hoe kan 'n mens regverdig wees by God?
3
As hy sou begeer om met Hom te twis, nie een uit duisend sal hy Hom kan antwoord nie.
4
Hy is wys van hart en sterk van krag; wie was hardnekkig teen Hom en het ongestraf gebly?
5
Hy wat berge versit sonder dat hulle dit merk; wat hulle omkeer in sy toorn;
6
wat die aarde laat sidder uit sy plek, sodat sy pilare dril;
7
wat bevel gee aan die son, en hy gaan nie op nie, en die sterre agter 'n seël wegsluit;
8
wat alleen die hemel uitspan en stap op die golwe van die see;
9
wat die Beer gemaak het, die Or¡on en die Sewe-ster en die Kamers van die Suide;
10
wat groot, ondeurgrondelike dinge doen en wonders sonder getal.
11
Gaan Hy by my langs, dan sien ek Hom nie, en Hy skuif verby sonder dat ek Hom bemerk.
12
Sleep Hy weg -- wie sal Hom teëhou? Wie vir Hom sê: Wat maak U?
13
God wend sy toorn nie af nie; onder Hom moet die helpers van Rahab kruip.
14
Hoeveel minder sal ,k Hom kan antwoord, sal ek my woorde kan kies teenoor Hom;
15
Hom wat ek nie kan antwoord nie, al was ek regverdig: ek kan my regter net om genade smeek!
16
As ek dagvaar en Hy my antwoord, glo ek nie dat Hy na my stem sal luister nie.
17
Hy wat my deur 'n stormwind sou vernietig en my wonde sonder oorsaak sou vermeerder;
18
my nie sou toelaat om asem te skep nie, maar my sou versadig met bitterhede.
19
Kom dit aan op die krag van die sterkste -- hier is Ek! En kom dit op reg aan -- wie kan My dagvaar?
20
Al was ek regverdig, my eie mond sou my veroordeel; al was ek onskuldig, Hy sou my as 'n verkeerde reken.
21
Vroom is ek! Ek gee niks om myself nie: ek verfoei my lewe!
22
Dit is net eenders -- daarom sê ek: Die vrome en die goddelose vernietig Hy.
23
As die g,sel skielik doodmaak, spot Hy met die vertwyfeling van die onskuldiges.
24
Die aarde is aan die mag van die goddelose oorgelewer, die gesig van die regters bind Hy toe. Is dit nie Hy nie, wie dan anders?
25
Ja my dae was gouer as 'n hardloper; hulle het weggevlug sonder om voorspoed te sien.
26
Hulle het verbygegly soos skepe van biesies, soos 'n arend wat neerskiet op sy prooi.
27
As ek sê: Ek wil my geklaag vergeet, my droewige gesig laat vaar en vrolik word,
28
dan is ek al bang vir al my smarte: ek weet dat U my nie sal vryspreek nie.
29
Ek sal tog skuldig wees -- waarom sal ek my dan tevergeefs afmat?
30
Al was ek my met sneeu en reinig ek my hande met loog,
31
dan sou U my in 'n poel indompel, sodat my klere van my 'n afsku kry.
32
Want Hy is nie 'n man soos ek, dat ek Hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou kan gaan nie.
33
Daar is geen skeidsregter tussen ons wat sy hand op ons twee kan lê nie.
34
Laat Hy sy roede van my wegneem, en laat sy verskrikking my nie beangstig nie;
35
dan wil ek spreek sonder dat ek vir Hom bevrees is; want so is dit met my nie gesteld nie.
Job 9:1
Job 9:2
Job 9:3
Job 9:4
Job 9:5
Job 9:6
Job 9:7
Job 9:8
Job 9:9
Job 9:10
Job 9:11
Job 9:12
Job 9:13
Job 9:14
Job 9:15
Job 9:16
Job 9:17
Job 9:18
Job 9:19
Job 9:20
Job 9:21
Job 9:22
Job 9:23
Job 9:24
Job 9:25
Job 9:26
Job 9:27
Job 9:28
Job 9:29
Job 9:30
Job 9:31
Job 9:32
Job 9:33
Job 9:34
Job 9:35
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42