A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 8

1
Toe het Bildad, die Suhiet, geantwoord en gesê:
2
Hoe lank sal jy hierdie dinge spreek en die woorde van jou mond 'n geweldige wind wees?
3
Sou God die reg verdraai, of die Almagtige die geregtigheid krenk?
4
As jou kinders teen Hom gesondig het, het Hy hulle aan hul oortreding oorgegee.
5
As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek,
6
as jy rein en opreg is, ja, dan sal Hy oor jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid;
7
dan sal jou begin gering wees, maar jou einde baie groot.
8
Want doen tog navraag by die vorige geslag, en gee ag op wat hulle vaders nagespeur het;
9
***
10
sal hulle jou nie leer, jou dit nie sê en woorde uit hul hart voortbring nie?
11
Skiet die biesie op waar geen moeras is nie? Groei die riet sonder water?
12
Nog is dit in sy volle groei -- sonder dat dit afgepluk word -- dan verdor dit voor al die ander gras.
13
So gaan dit met almal wat God vergeet, en so vergaan die verwagting van die goddelose;
14
sy hoop is afgesny en die voorwerp van sy vertroue is 'n spinnerak.
15
Hy steun op sy huis, maar dit bly nie staan nie; hy klem hom daaraan vas, maar dit hou geen stand nie.
16
Vol sap staan hy in die son, en sy ranke sprei uit oor sy tuin.
17
Sy wortels is gevleg oor 'n hoop klippe heen, 'n kliphuis deurboor hy.
18
As Hy hom vernietig uit sy plek, sal dit hom verloën en sê: Ek het jou nie gesien nie.
19
Kyk, dit is die vreugde van sy lewensweg, en uit die stof spruit daar ander uit!
20
Kyk, God verwerp die vrome nie, en Hy vat die kwaaddoeners nie aan die hand nie.
21
Terwyl Hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig,
22
sal jou haters met skaamte beklee word, en die tent van die goddelose -- weg is dit!
Job 8:1
Job 8:2
Job 8:3
Job 8:4
Job 8:5
Job 8:6
Job 8:7
Job 8:8
Job 8:9
Job 8:10
Job 8:11
Job 8:12
Job 8:13
Job 8:14
Job 8:15
Job 8:16
Job 8:17
Job 8:18
Job 8:19
Job 8:20
Job 8:21
Job 8:22
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42