A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 5

1
Roep maar -- is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die heiliges sal jy gaan?
2
Want verbitterdheid vermoor die dwaas, en naywer maak die domme dood.
3
Ek self het gesien hoe 'n dwaas wortel skiet; maar skielik het ek sy woning vervloek.
4
Ver is sy kinders van geluk; en hulle word verbrysel in die poort sonder dat iemand red.
5
Wat hy geoes het, eet die hongerige op, en die haal dit selfs uit die doringheining uit; en die ondergang hyg na hulle rykdom.
6
Want onheil kom nie voort uit die stof, en moeite spruit nie uit die grond nie.
7
Maar die mens word vir moeite gebore soos die vonke boontoe vlieg.
8
Maar wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê,
9
aan Hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike, wonders sonder getal;
10
wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde;
11
om nederiges op 'n hoogte te stel daarbo; en die wat in die rou is, verkry die hoogste geluk.
12
Hy wat die planne van listige mense verydel, sodat hulle hande niks kan uitrig wat standhou nie;
13
wat die wyse manne vang in hulle listigheid, en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid.
14
Oordag stuit hulle op duisternis, en soos in die nag tas hulle rond op die middag.
15
So verlos Hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond, en die behoeftige uit die hand van die sterk man.
16
So is daar dan verwagting vir die arme; en ongeregtigheid hou die mond toe.
17
Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie.
18
Want Hy doen smart aan, maar verbind ook; Hy verbrysel, maar sy hande maak gesond.
19
In ses benoudhede sal Hy jou red, ja, in sewe sal geen onheil jou tref nie.
20
In hongersnood verlos Hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard.
21
As die tong g,sel, word jy weggesteek; en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie.
22
Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag, en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie.
23
Want met die klippe van die veld is jou verbond, en die wilde diere van die veld is met jou bevriend.
24
En jy sal uitvind dat jou tent in vrede is; en as jy op jou woonplek rondkyk, sal jy niks vermis nie.
25
Ook sal jy uitvind dat jou kroos talryk is en jou nakomelinge soos die plante van die aarde.
26
Op rype leeftyd sal jy na die graf gaan, soos 'n koringgerf ingebring word op sy tyd.
27
Kyk, dit het ons nagespeur, so is dit; hoor dit, en neem jy dit ter harte.
Job 5:1
Job 5:2
Job 5:3
Job 5:4
Job 5:5
Job 5:6
Job 5:7
Job 5:8
Job 5:9
Job 5:10
Job 5:11
Job 5:12
Job 5:13
Job 5:14
Job 5:15
Job 5:16
Job 5:17
Job 5:18
Job 5:19
Job 5:20
Job 5:21
Job 5:22
Job 5:23
Job 5:24
Job 5:25
Job 5:26
Job 5:27
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42