A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 40

1
En die HERE het Job uit 'n storm geantwoord en gesê:
2
Gord tog jou heupe soos 'n man; Ek sal jou ondervra en onderrig jy My.
3
Wil jy werklik my reg verbreek, My veroordeel, dat jy gelyk kan hê?
4
Het jy dan 'n arm soos God? En kan jy donder met die stem soos Hy?
5
Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid, en beklee jou met majesteit en glorie!
6
Giet jou toorn in strome uit; en kyk na alles wat hoog is, en verneder dit.
7
Kyk na alles wat hoog is, onderwerp dit; en werp die goddelose neer daar waar hulle staan.
8
Begrawe hulle almal saam in die stof; sluit hulle aangesigte in 'n verborge plek weg.
9
Dan sal ook Ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee.
10
Kyk, daar is die seekoei wat Ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees.
11
Kyk tog, sy krag is in sy kruis, en sy sterkte in die spiere van sy buik.
12
Hy hou sy stert reguit soos 'n seder; die senings van sy dye is inmekaar gevleg.
13
Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster.
14
Hy is die eersteling van die weë van God; Hy wat hom gemaak het, het hom sy swaard verskaf.
15
Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar.
16
Onder lotusbome lê hy, in 'n skuilplek van riete en moeras.
17
Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivierwilgers omring hom.
18
As die rivier swel -- hy word nie verskrik nie; hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond.
19
Sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor?
20
Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek? En met 'n tou sy tong afdruk?
21
Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit? En sy kakebeen met 'n haak deurboor?
22
Sal hy jou baie smeek? Of met jou spreek in sagte woorde?
23
Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem?
24
Sal jy met hom soos met 'n voëltjie speel? En hom vasbind vir jou meisiekinders? [ (Job 40:25) Sal die viskopers met hom handel drywe, hom verdeel onder die koopmans? ] [ (Job 40:26) Kan jy sy vel vol skerp ysters steek, en met 'n vissersharpoen sy kop? ] [ (Job 40:27) Sit jou hand op hom; dink aan die geveg; jy sal dit nie weer doen nie. ] [ (Job 40:28) Kyk, elke hoop kom bedroë uit: sal 'n mens nie reeds by die sien van hom neerslaan nie? ]
Job 40:1
Job 40:2
Job 40:3
Job 40:4
Job 40:5
Job 40:6
Job 40:7
Job 40:8
Job 40:9
Job 40:10
Job 40:11
Job 40:12
Job 40:13
Job 40:14
Job 40:15
Job 40:16
Job 40:17
Job 40:18
Job 40:19
Job 40:20
Job 40:21
Job 40:22
Job 40:23
Job 40:24
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42