A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 37

1
Ja, hiervoor beef my hart en spring op uit sy plek.
2
Luister, luister na die gedruis van sy stem en die dreuning wat uit sy mond uitgaan.
3
Onder die ganse hemel laat Hy dit los en sy lig oor die eindes van die aarde.
4
Daarna brul sy stem, Hy donder met sy stem vol majesteit en hou die bliksems nie terug as sy stem gehoor word nie.
5
God donder wonderbaar met sy stem; Hy doen groot dinge wat vir ons onbegryplik is.
6
Want Hy gebied die sneeu: Val op die aarde! Ook die stortreën, ja, sy geweldige stortreëns.
7
Hy verseël die hand van elke mens in die winter, sodat tot kennis kan kom al die mense wat Hy gemaak het.
8
Dan gaan die wilde diere in skuilhoeke en bly in hulle lêplekke.
9
Uit sy kamer kom die stormwind, en deur die wolkverstrooiers koue.
10
Deur die asem van God word ys gegee, en die wye waters lê vas in die engte.
11
Ja, met volheid van water belas Hy die wolke, en Hy strooi ver en wyd sy ligtende wolk;
12
en dit skiet oral rond volgens sy bestel, sodat hulle alles doen wat Hy hulle beveel oor die wye wêreldrond:
13
of tot 'n tugroede, of tot nut van sy aarde, of tot weldadigheid laat Hy dit sy doel vind.
14
Luister hierna, o Job! Staan stil en gee ag op die wonders van God.
15
Begryp u hoe God hulle bevel gee en die lig van sy wolk laat flikker?
16
Begryp u iets van die gesweef van die wolke, van die wonders van die Volmaakte in kennis?
17
U, wie se klere warm word as die aarde stil is vanweë die suidewind --
18
kan u saam met Hom die hemel uitbrei wat vas is soos 'n gegote spieël?
19
Onderrig ons wat ons aan Hom moet sê: ons kan niks voorbring vanweë die duisternis nie.
20
Moet dit Hom vertel word dat ek wil spreek? Of het iemand ooit gesê dat hy vernietig wil word?
21
En nou, 'n mens kan die lig nie aansien wat helder is in die hemel as die wind verbygegaan en dit skoongemaak het nie.
22
Uit die Noorde kom goud te voorskyn, maar oor God is daar ontsagwekkende majesteit.
23
Die Almagtige -- ons vind Hom nie; Hy is groot van krag, maar die reg en die volheid van geregtigheid krenk Hy nie.
24
Daarom vrees die mense Hom; almal wat eiewys is, sien Hy nie aan nie.
Job 37:1
Job 37:2
Job 37:3
Job 37:4
Job 37:5
Job 37:6
Job 37:7
Job 37:8
Job 37:9
Job 37:10
Job 37:11
Job 37:12
Job 37:13
Job 37:14
Job 37:15
Job 37:16
Job 37:17
Job 37:18
Job 37:19
Job 37:20
Job 37:21
Job 37:22
Job 37:23
Job 37:24
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42