A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 35

1
Verder het El¡hu aangehef en gesê:
2
Hou u dit vir reg, noem u dit: my geregtigheid voor God,
3
dat u vra wat dit u baat? Wat help dit my meer as wanneer ek sou sondig?
4
k sal u antwoord gee en aan u vriende saam met u.
5
Kyk op na die hemel en sien, en aanskou die wolke wat hoog bo u is.
6
As u sondig, watter skade is dit vir Hom? En is u oortredinge baie, wat kan u Hom daarmee aandoen?
7
As u regverdig is, wat gee u aan Hom? Of wat kan Hy uit u hand aanneem?
8
U goddeloosheid raak net 'n mens soos u, en u geregtigheid 'n mensekind.
9
Vanweë die menigte van verdrukkinge skreeu hulle; hulle roep om hulp oor die geweld van die grotes.
10
Maar niemand sê nie: Waar is God, my Maker, wat lofsange gee in die nag,
11
wat ons meer leer as aan die diere van die aarde en ons wyser maak as die voëls van die hemel?
12
Dan roep hulle, maar Hy antwoord nie, vanweë die trotsheid van die kwaaddoeners.
13
Sekerlik, na nietige klagte luister God nie, en die Almagtige slaan daar geen ag op nie.
14
Hoeveel minder as u sê u sien Hom nie! Die regsaak is voor Hom: wag dan op Hom.
15
Maar nou, omdat sy toorn nie straf nie, en Hy nie grootliks ag gee op oormoed nie,
16
maak Job sy mond wyd oop in nietige gepraat, vermenigvuldig hy woorde sonder kennis.
Job 35:1
Job 35:2
Job 35:3
Job 35:4
Job 35:5
Job 35:6
Job 35:7
Job 35:8
Job 35:9
Job 35:10
Job 35:11
Job 35:12
Job 35:13
Job 35:14
Job 35:15
Job 35:16
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42