A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 34

1
Verder het El¡hu aangehef en gesê:
2
Hoor my woorde, o wyse manne! En luister na my, u wat kennis het!
3
Want die oor toets woorde soos die verhemelte die spys proe.
4
Laat ons vir onsself uitmaak wat reg is, en onder mekaar uitvind wat goed is.
5
Want Job het gesê: Ek is regverdig, en God het my my reg ontneem.
6
Ondanks my reg staan ek as leuenaar; ongeneeslik is my pylwond, en dit sonder oortreding!
7
Waar is 'n man soos Job wat godslastering drink soos water?
8
Wat in die geselskap loop van die werkers van ongeregtigheid en wandel saam met goddelose mense?
9
Want hy het gesê: Dit baat 'n man niks dat hy 'n welgevalle aan God het nie.
10
Daarom, manne van verstand, luister na my: Ver is God van goddeloosheid en die Almagtige van onreg!
11
Veelmeer vergeld Hy die mens na sy werk, en volgens 'n man se wandel laat Hy hom ondervind.
12
Ja waarlik, God handel nie onregverdig nie, en die Almagtige verdraai nie die reg nie.
13
Wie het aan Hom die aarde toevertrou, en wie het die hele wêreld gegrond?
14
As Hy op Homself ag sou gee, sy Gees en sy asem na Hom sou terugtrek,
15
dan sou alle vlees tesame die asem uitblaas en die mens sou tot stof terugkeer.
16
As daar dan verstand by u is, hoor dit; luister na die stem van my woorde.
17
Kan ook een wat die reg haat, heers? Of durf u die Regverdige, die Geweldige, veroordeel?
18
Durf iemand aan 'n koning sê: Jou deugniet! Aan die edeles: Jou goddelose!
19
Hoeveel minder aan Hom wat die vorste nie voortrek nie en op die vername nie meer ag gee as op die arme nie; want hulle almal is die werk van sy hande.
20
In 'n oomblik sterf hulle, en in die middel van die nag word 'n volk in beroering gebring en hulle gaan onder, en die magtige word weggedryf -- nie deur 'n hand nie.
21
Want sy oë is op die weë van die mens, en Hy sien al sy voetstappe.
22
Daar is geen duisternis en daar is geen diepe donkerheid waarin die werkers van ongeregtigheid hulle kan wegsteek nie.
23
Want Hy hoef nie lank op 'n mens ag te gee, dat hy voor God in die gereg sou gaan nie.
24
Hy verpletter die geweldiges sonder ondersoek en sit ander in hulle plek.
25
So ken Hy dan hulle werke en werp hulle omver in die nag, sodat hulle verbrysel word.
26
Hy straf hulle soos goddelose op die plek waar almal dit sien,
27
omdat hulle van Hom afgewyk en op geeneen van sy weë ag gegee het nie --
28
om die geroep van die arme na Hom te laat kom, en dat Hy die geroep van die ellendiges sou hoor.
29
En gee Hy rus, wie durf Hom dan veroordeel? En verberg Hy die aangesig, wie kan Hom dan aanskou? -- of dit al 'n nasie betref of 'n mens, almal saam;
30
sodat die goddelose mense nie sal regeer, sodat hulle geen strikke vir die volk sal wees nie.
31
Want sê iemand wel tot God: Ek boet sonder dat ek sleg handel;
32
wat ek nie insien nie, leer U my dit;s ek onreg gedoen het, ek sal dit nie meer doen nie --
33
moet Hy volgens u mening tog vergelding doen? U is mos ontevrede, sodat u moet sê wat beter is, en nie ek nie! Wat u dan weet -- spreek dit uit!
34
Manne van verstand sal vir my sê, en 'n wyse man wat my aanhoor:
35
Job spreek sonder kennis, en sy woorde is sonder verstand.
36
Ag, mag Job getoets word tot die einde toe weens die antwoorde in die trant van kwaaddoeners.
37
Want hy voeg 'n oortreding by sy sonde; onder ons spreek hy smadelik en vermenigvuldig sy woorde teen God.
Job 34:1
Job 34:2
Job 34:3
Job 34:4
Job 34:5
Job 34:6
Job 34:7
Job 34:8
Job 34:9
Job 34:10
Job 34:11
Job 34:12
Job 34:13
Job 34:14
Job 34:15
Job 34:16
Job 34:17
Job 34:18
Job 34:19
Job 34:20
Job 34:21
Job 34:22
Job 34:23
Job 34:24
Job 34:25
Job 34:26
Job 34:27
Job 34:28
Job 34:29
Job 34:30
Job 34:31
Job 34:32
Job 34:33
Job 34:34
Job 34:35
Job 34:36
Job 34:37
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42