A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 291
En Job het verder sy spreuk aangehef en gesê:
2
Ag, was ek maar soos in die vorige maande, soos in die dae toe God my bewaar het;
3
toe sy lamp bo my hoof geskyn het, ek by sy lig die duisternis deurwandel het;
4
soos ek was in my herfsdae toe die verborgenheid van God oor my tent was;
5
toe die Almagtige nog by my was, my kinders rondom my;
6
toe my voetstappe gewas is in dikmelk en die rots by my strome van olie uitgegiet het.
7
Toe ek uitgegaan het na die poort, op na die stad toe, op die markplein my sitplek reggemaak het,
8
het die seuns weggekruip as hulle my sien, en grysaards het hulle opgerig en bly staan.
9
Vorste het hulle woorde ingehou en die hand op hul mond gelê.
10
Die stem van edeles is teruggehou, en hulle tong het gekleef aan hul verhemelte.
11
Want het 'n oor net gehoor, dan prys dit my gelukkig; en het 'n oog net gesien, dan gee dit vir my getuienis.
12
Want ek het die ellendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie.
13
Die seën van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom; en die hart van die weduwee het ek laat jubel.
14
Die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed; my reg was soos 'n mantel en 'n tulband.
15
Oë was ek vir die blinde, en voete vir die lamme was ek.
16
'n Vader was ek vir die behoeftiges; en die regsaak van hom wat ek nie geken het nie, het ek ondersoek.
17
En ek het die tande van die kwaaddoener stukkend gebreek en die buit uit sy gebit geslinger.
18
So het ek dan gedink: By my nes sal ek die asem uitblaas, en soos die feniks my dae vermenigvuldig.
19
My wortel staan oop na die water toe, en dou vernag op my tak.
20
My eer is altyd nuut by my, en my boog bly jonk in my hand.
21
Na my het hulle geluister vol verwagting, en hulle het stil my raad aangehoor.
22
Nmy woorde het hulle nie weer gespreek nie, en my rede het op hulle gedrup.
23
En hulle het op my gewag soos op reën, en hulle mond wyd oopgemaak soos vir lentereëns.
24
Ek het hulle toegelag as hulle moedeloos was, en hulle kon die lig van my gesig nie verdonker nie.
25
Het ek die weg na hulle toe gekies, dan sit ek as voorman en woon soos 'n koning onder die skare, soos een wat treuriges vertroos.Job 29:1

Job 29:2

Job 29:3

Job 29:4

Job 29:5

Job 29:6

Job 29:7

Job 29:8

Job 29:9

Job 29:10

Job 29:11

Job 29:12

Job 29:13

Job 29:14

Job 29:15

Job 29:16

Job 29:17

Job 29:18

Job 29:19

Job 29:20

Job 29:21

Job 29:22

Job 29:23

Job 29:24

Job 29:25Job 1 / Job 1

Job 2 / Job 2

Job 3 / Job 3

Job 4 / Job 4

Job 5 / Job 5

Job 6 / Job 6

Job 7 / Job 7

Job 8 / Job 8

Job 9 / Job 9

Job 10 / Job 10

Job 11 / Job 11

Job 12 / Job 12

Job 13 / Job 13

Job 14 / Job 14

Job 15 / Job 15

Job 16 / Job 16

Job 17 / Job 17

Job 18 / Job 18

Job 19 / Job 19

Job 20 / Job 20

Job 21 / Job 21

Job 22 / Job 22

Job 23 / Job 23

Job 24 / Job 24

Job 25 / Job 25

Job 26 / Job 26

Job 27 / Job 27

Job 28 / Job 28

Job 29 / Job 29

Job 30 / Job 30

Job 31 / Job 31

Job 32 / Job 32

Job 33 / Job 33

Job 34 / Job 34

Job 35 / Job 35

Job 36 / Job 36

Job 37 / Job 37

Job 38 / Job 38

Job 39 / Job 39

Job 40 / Job 40

Job 41 / Job 41

Job 42 / Job 42