A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 28

1
Want vir die silwer is daar 'n plek waar dit uitkom, en 'n plek vir die goud wat hulle uitwas.
2
Yster word uit die grond gehaal, en koper word uit klip gegiet.
3
'n Einde maak die mens aan die duisternis, en tot die uiterste grens deursoek hy die klip van donkerheid en doodskaduwee.
4
Hy breek 'n mynskag, w,g van hom wat bo woon; hulle wat vergeet is deur die voet daarbo, hulle hang ver van mense af, hulle swaai heen en weer.
5
Die aarde -- daar kom brood uit voort, maar daaronder word dit omgewoel soos deur vuur.
6
Die klippe daarvan is die plek van saffiere, en dit bevat stoffies van goud.
7
'n Pad wat die roofvoël nie ken nie, en die oog van die valk het dit nie gespeur nie;
8
waar die trotse roofdiere nie op trap nie, waar die leeu nie oor stap nie.
9
Hy slaan sy hand aan die klipharde rots, hy woel die berge van die wortel af om.
10
In die rotse breek hy gange uit, en sy oog sien allerhande kosbare dinge.
11
Hy stop waterare toe, dat hulle nie drup nie; en wat verborge was, bring hy aan die lig.
12
Maar die wysheid -- waar word dit gevind? En waar is die plek van verstand?
13
Die mens ken nie die waarde daarvan nie, en dit word in die land van die lewende nie gevind nie.
14
Die wêreldvloed sê: In my is dit nie; en die see sê: By my is dit nie.
15
Fyn goud kan daarvoor nie gegee word nie, en geen silwer as koopprys daarvan afgeweeg word nie.
16
Die goud van Ofir weeg daar nie teen op nie, ook nie die kosbare onikssteen en saffier nie.
17
Goud en glas kan daarmee nie vergelyk word nie, en vir goue voorwerpe ruil 'n mens dit nie.
18
Korale en kristal kan nie genoem word nie, en die besit van wysheid is meer werd as korale.
19
Die topaas van Kus kan daarmee nie vergelyk word nie, suiwer goud word daarteen nie opgeweeg nie.
20
Die wysheid dan -- waar kom dit vandaan? En waar is die plek van die verstand?
21
Ja, dit is verborge vir die oë van alles wat leef, en weggesteek vir die voëls van die hemel.
22
Die plek van vertering en die dood sê: Met ons ore het ons die gerug daarvan gehoor.
23
God weet die weg daarheen, en Hy ken die woonplek daarvan.
24
Want Hy sien tot by die eindes van die aarde; alles wat onder die hemel is, aanskou Hy.
25
Toe Hy vir die wind die gewig bepaal en die waters met die maat afgemeet het,
26
toe Hy vir die reën 'n wet gestel het en 'n weg vir die onweerstraal,
27
toe het Hy die wysheid gesien en dit verkondig; Hy het dit opgestel en dit ook deurvors.
28
Maar aan die mens het Hy gesê: Kyk, die vrees van die HERE is wysheid; en om van die kwaad af te wyk, is verstand.
Job 28:1
Job 28:2
Job 28:3
Job 28:4
Job 28:5
Job 28:6
Job 28:7
Job 28:8
Job 28:9
Job 28:10
Job 28:11
Job 28:12
Job 28:13
Job 28:14
Job 28:15
Job 28:16
Job 28:17
Job 28:18
Job 28:19
Job 28:20
Job 28:21
Job 28:22
Job 28:23
Job 28:24
Job 28:25
Job 28:26
Job 28:27
Job 28:28
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42