A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 27

1
En Job het verder sy spreuk aangehef en gesê:
2
So waar as God leef wat my my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het --
3
want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus --
4
my lippe spreek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog nie!
5
Dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee; totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prysgee nie.
6
Aan my geregtigheid hou ek vas en laat dit nie los nie; my hart veroordeel geeneen van my dae nie.
7
My vyand moet dus verskyn as goddelose en my teëstander as kwaaddoener.
8
Want wat is die verwagting van die goddelose as Hy afsny -- as God sy siel wegneem?
9
Sal God sy geroep hoor as benoudheid oor hom kom?
10
Of sal hy hom kan verlustig in die Almagtige, God altyd kan aanroep?
11
Ek sal julle onderrig aangaande die hand van God; wat by die Almagtige is, sal ek nie verberg nie.
12
Kyk, julle het dit almal self aanskou, en waarom koester julle dan 'n ydele hoop?
13
D¡t is die deel van die goddelose mens by God en die erfdeel van die tiranne wat hulle van die Almagtige ontvang:
14
as sy kinders baie word, is dit vir die swaard; en sy spruite word nie versadig met brood nie.
15
Die wat van hom oorbly, word deur die pes begrawe, en sy weduwees ween nie.
16
As hy silwer ophoop soos stof en klere aanskaf soos modder --
17
hy skaf aan, maar die regverdige trek dit aan; en die onskuldige verdeel die silwer.
18
Hy het sy huis gebou soos 'n mot en soos 'n skerm wat die oppasser maak.
19
Ryk gaan hy lê, maar hy doen dit nie weer nie; hy maak sy oë oop en -- is nie meer nie.
20
Verskrikkinge oorval hom soos waterstrome; in die nag voer 'n stormwind hom weg.
21
Die oostewind tel hom op, en daar gaan hy; en dit storm hom weg uit sy plek.
22
En God werp op hom af sonder verskoning, vir sy hand moet hy haastig vlug.
23
Hulle klap oor hom in hul hande en spot hom weg uit sy plek.
Job 27:1
Job 27:2
Job 27:3
Job 27:4
Job 27:5
Job 27:6
Job 27:7
Job 27:8
Job 27:9
Job 27:10
Job 27:11
Job 27:12
Job 27:13
Job 27:14
Job 27:15
Job 27:16
Job 27:17
Job 27:18
Job 27:19
Job 27:20
Job 27:21
Job 27:22
Job 27:23
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42