A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 261
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Hoe goed het jy die onmagtige bygestaan, die kragtelose arm gehelp!
3
Hoe mooi het jy die onwyse raad gegee en beleid in oorvloed bekend gemaak!
4
Aan wie het jy woorde te kenne gegee, en wie se gees het uit jou uitgegaan?
5
Die skimme is beangs onder die waters en onder die bewoners daarvan.
6
Naak lê die doderyk voor Hom, en die plek van vertering het geen bedekking nie --
7
voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor 'n niks;
8
wat die waters saambind in sy wolke sonder dat die wolkgevaarte daaronder skeur;
9
wat die gesig van die troon toehou deurdat Hy sy wolk daaroor uitsprei.
10
Hy het 'n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in duisternis eindig.
11
Die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy dreiging.
12
Deur sy krag bring Hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter Hy Rahab.
13
Deur sy asem word die hemel helder; sy hand het die vinnige slang deurboor.
14
Kyk, dit is maar die uitlopers van sy weë, en wat 'n fluisterwoord hoor ons maar van Hom! Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan?Job 26:1

Job 26:2

Job 26:3

Job 26:4

Job 26:5

Job 26:6

Job 26:7

Job 26:8

Job 26:9

Job 26:10

Job 26:11

Job 26:12

Job 26:13

Job 26:14Job 1 / Job 1

Job 2 / Job 2

Job 3 / Job 3

Job 4 / Job 4

Job 5 / Job 5

Job 6 / Job 6

Job 7 / Job 7

Job 8 / Job 8

Job 9 / Job 9

Job 10 / Job 10

Job 11 / Job 11

Job 12 / Job 12

Job 13 / Job 13

Job 14 / Job 14

Job 15 / Job 15

Job 16 / Job 16

Job 17 / Job 17

Job 18 / Job 18

Job 19 / Job 19

Job 20 / Job 20

Job 21 / Job 21

Job 22 / Job 22

Job 23 / Job 23

Job 24 / Job 24

Job 25 / Job 25

Job 26 / Job 26

Job 27 / Job 27

Job 28 / Job 28

Job 29 / Job 29

Job 30 / Job 30

Job 31 / Job 31

Job 32 / Job 32

Job 33 / Job 33

Job 34 / Job 34

Job 35 / Job 35

Job 36 / Job 36

Job 37 / Job 37

Job 38 / Job 38

Job 39 / Job 39

Job 40 / Job 40

Job 41 / Job 41

Job 42 / Job 42