A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 26

1
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Hoe goed het jy die onmagtige bygestaan, die kragtelose arm gehelp!
3
Hoe mooi het jy die onwyse raad gegee en beleid in oorvloed bekend gemaak!
4
Aan wie het jy woorde te kenne gegee, en wie se gees het uit jou uitgegaan?
5
Die skimme is beangs onder die waters en onder die bewoners daarvan.
6
Naak lê die doderyk voor Hom, en die plek van vertering het geen bedekking nie --
7
voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor 'n niks;
8
wat die waters saambind in sy wolke sonder dat die wolkgevaarte daaronder skeur;
9
wat die gesig van die troon toehou deurdat Hy sy wolk daaroor uitsprei.
10
Hy het 'n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in duisternis eindig.
11
Die pilare van die hemel wankel en staan verstom weens sy dreiging.
12
Deur sy krag bring Hy die see in beroering, en deur sy verstand verpletter Hy Rahab.
13
Deur sy asem word die hemel helder; sy hand het die vinnige slang deurboor.
14
Kyk, dit is maar die uitlopers van sy weë, en wat 'n fluisterwoord hoor ons maar van Hom! Wie sou dan die donder van sy magtige dade verstaan?
Job 26:1
Job 26:2
Job 26:3
Job 26:4
Job 26:5
Job 26:6
Job 26:7
Job 26:8
Job 26:9
Job 26:10
Job 26:11
Job 26:12
Job 26:13
Job 26:14
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42