A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 251
Toe het Bildad, die Suhiet, geantwoord en gesê:
2
Heerskappy en verskrikking is by Hom wat vrede maak in sy hoogtes.
3
Is daar 'n getal vir sy leërskare? En oor wie rys sy lig nie op nie?
4
Hoe sou dan 'n mens regverdig wees by God? En hoe sou hy rein wees wat uit 'n vrou gebore is?
5
Kyk, selfs die maan -- hy skyn nie helder nie; en die sterre is nie rein in sy oë nie.
6
Hoeveel minder die mens, 'n maaier; en die mensekind, 'n wurm.