A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 23

1
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Nog altyd geld my geklaag as wederstrewigheid; my hand lê swaar op my gesug.
3
Ag, as ek maar geweet het waar ek Hom kon vind, maar kon kom tot by sy woning!
4
Dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul;
5
ek sou verneem die woorde wat Hy my sou antwoord, en verstaan wat Hy aan my sou sê.
6
Sou Hy met oormag teen my stry? Nee, maar Hy sou ag op my gee.
7
Dan sou daar 'n opregte met Hom staan en pleit, en ek sou vir ewig van my regter vrykom.
8
Kyk, ek gaan na die ooste, en Hy is nie daar nie; en na die weste, maar ek bemerk Hom nie.
9
As Hy in die noorde werk, aanskou ek Hom nie; buig Hy af na die suide, dan sien ek Hom nie.
10
Want Hy weet hoe my wandel is; as Hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom.
11
Aan sy voetstap het my voet vasgehou; sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai.
12
Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie; die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet.
13
Maar Hy bly onveranderlik Een -- wie sal Hom dan teëhou? En wat sy siel begeer, dit doen Hy.
14
Want Hy sal volbring wat oor my besluit is, en baie sulke dinge is daar by Hom.
15
Daarom is ek verskrik voor sy aangesig; as ek daarop ag gee, vrees ek vir Hom.
16
En God het my hart week gemaak, en die Almagtige het my verskrik.
17
Want ek vergaan nie vanweë die duisternis of vanweë my eie aangesig wat deur donkerheid oordek is nie.
Job 23:1
Job 23:2
Job 23:3
Job 23:4
Job 23:5
Job 23:6
Job 23:7
Job 23:8
Job 23:9
Job 23:10
Job 23:11
Job 23:12
Job 23:13
Job 23:14
Job 23:15
Job 23:16
Job 23:17
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42