A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 18

1
Toe het Bildad, die Suhiet, geantwoord en gesê:
2
Hoe lank wil julle jaag agter woorde? Word verstandig, en daarna sal ons spreek.
3
Waarom word ons as vee gereken, is ons dom in julle oë?
4
Jy, iemand wat homself verskeur in sy toorn -- sal om jou ontwil die aarde verlate wees of 'n rots uit sy plek versit word?
5
Ja, die lig van die goddelose gaan dood, en die vlam van sy vuur bly nie flikker nie.
6
Die lig in sy tent word duisternis, en sy lamp bo hom gaan dood.
7
Sy geweldige treë word ingekort, en sy eie plan gooi hom omver.
8
Want hy raak in 'n net deur sy eie voete, en hy loop oor die vlegwerk van 'n vangkuil.
9
'n Vangnet gryp sy hakskeen, 'n strik hou hom vas.
10
'n Tou is vir hom verberg in die grond en 'n valstrik vir hom op die pad.
11
Verskrikkinge beangstig hom aan alle kante en jaag hom so ver as hy gaan.
12
Sy onheil het honger, en die ondergang staan gereed vir sy val.
13
Die eersgeborene van die dood verteer die lede van sy liggaam, hy verteer sy lede.
14
Weggeruk word hy uit sy tent, die voorwerp van sy vertroue; en dit laat hom aanstap na die koning van die verskrikkinge.
15
Daar woon in sy tent iets wat hom nie toebehoort nie; swawel word gestrooi oor sy woning.
16
Onder verdroog sy wortels, en bo verwelk sy tak.
17
Sy gedagtenis vergaan van die aarde af, en hy het geen naam op die wye veld nie.
18
Hulle stoot hom uit die lig in die duisternis, en uit die wêreld verjaag hulle hom.
19
Hy het geen kroos of nageslag onder sy volk en niemand wat oorbly in sy wonings nie.
20
Oor sy dag staan die mense van die Weste verskrik, en siddering gryp die mense van die Ooste aan.
21
Sekerlik, so gaan dit met die wonings van die kwaaddoener en so met die plek van hom wat God nie ken nie.
Job 18:1
Job 18:2
Job 18:3
Job 18:4
Job 18:5
Job 18:6
Job 18:7
Job 18:8
Job 18:9
Job 18:10
Job 18:11
Job 18:12
Job 18:13
Job 18:14
Job 18:15
Job 18:16
Job 18:17
Job 18:18
Job 18:19
Job 18:20
Job 18:21
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42