A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 17

1
My gees is verward, my dae is uitgeblus, die graf wag op my.
2
Waarlik, bespottinge is my deel, en op hulle getwis moet my oog rus.
3
Gee tog 'n pand, staan borg vir my by U; wie anders sal vir my borgskap verleen?
4
Want U het hulle hart gesluit vir verstand; daarom sal U hulle nie laat triomfeer nie.
5
Hy wat vriende aanklaag vir 'n buitaandeel -- die oë van sy kinders sal versmag.
6
Maar Hy het my 'n spreekwoord vir die mense gemaak, en ek moet iemand wees wat hulle in die gesig spuug.
7
Daarom het my oog dof geword van verdriet, en al my lede is soos 'n skaduwee.
8
Die opregtes is daaroor ontsteld, en die onskuldige kom teen die goddelose in opstand.
9
Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe in krag.
10
Maar, kom maar altyd weer aan, julle almal! 'n Wyse vind ek onder julle tog nie.
11
My dae is verby, my planne tot niet, die wense van my hart.
12
Van die nag maak hulle 'n dag; lig, sê hulle, is naby vanweë die duisternis.
13
As ek hoop op die doderyk as my huis; in die duisternis my bed uitsprei,
14
die grafkuil toeroep: My vader is jy; die wurms: My moeder en my suster,
15
waar is dan my verwagting? Ja, my verwagting, wie ontdek dit?
16
Na die grendels van die doderyk sal dit neerdaal, wanneer daar tegelykertyd rus is in die stof.
Job 17:1
Job 17:2
Job 17:3
Job 17:4
Job 17:5
Job 17:6
Job 17:7
Job 17:8
Job 17:9
Job 17:10
Job 17:11
Job 17:12
Job 17:13
Job 17:14
Job 17:15
Job 17:16
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42