A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 16

1
Maar Job het geantwoord en gesê:
2
Dergelike dinge het ek al baie gehoor: treurige vertroosters is julle almal.
3
Kom daar nou 'n einde aan winderige woorde? Of wat prikkel jou dat jy antwoord?
4
Ek sou ook kon spreek soos julle as julle siel in die plek van my siel was; ek sou woorde aanmekaar kon koppel teen julle en my hoof oor julle skud;
5
ek sou julle kon versterk met my mond, en die troos van my lippe sou versagting aanbring!
6
As ek sou spreek, my smart word nie versag nie; en as ek ophou -- watter verligting bring dit my?
7
Maar nou het Hy my uitgeput; U het my hele huishouding verwoes.
8
En U het my gegryp -- 'n getuie het dit teen my geword; en my siekte staan teen my op, dit getuig openlik teen my.
9
Sy toorn het verskeur en my as vyand behandel; Hy het teen my gekners met sy tande; as my teëstander kyk Hy my met skerp oë aan.
10
Hulle het hul mond teen my oopgespalk; smadelik het hulle my op die kakebeen geslaan; soos een man versamel hulle hul teen my.
11
God gee my oor aan slegte mense en werp my in die hande van die goddelose.
12
Ek het rustig gelewe; toe het Hy my verbrysel en my aan die nek gegryp en my verpletter; en Hy het my vir Hom as teiken opgestel.
13
Sy pyle gons om my heen; Hy splits my niere sonder verskoning; Hy werp my gal op die grond uit.
14
Bres op bres breek Hy in my; Hy loop my storm soos 'n held.
15
'n Roukleed het ek oor my vel vasgewerk en my horing in die stof gesteek.
16
My gesig het rooi geword van geween, en oor my ooglede is daar 'n doodskaduwee;
17
alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie en my gebed rein is.
18
o Aarde, moenie my bloed bedek nie, en laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie.
19
Selfs nou, kyk, in die hemel is my Getuie; en Hy wat saam met my getuig, is in die hoogtes.
20
My vriende spot met my; uit my oog drup trane tot God --
21
dat Hy kan pleit vir 'n man by God en as Menseseun vir sy naaste.
22
Want maar min jare kom -- dan bewandel ek 'n pad waarlangs ek nie terugkeer nie.
Job 16:1
Job 16:2
Job 16:3
Job 16:4
Job 16:5
Job 16:6
Job 16:7
Job 16:8
Job 16:9
Job 16:10
Job 16:11
Job 16:12
Job 16:13
Job 16:14
Job 16:15
Job 16:16
Job 16:17
Job 16:18
Job 16:19
Job 16:20
Job 16:21
Job 16:22
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42