A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 15

1
Toe het lifas, die Temaniet, geantwoord en gesê:
2
Sal 'n wyse man met winderige wetenskap antwoord gee en sy buik vul met oostewind --
3
deur te pleit met woorde wat nie baat en met beweringe waarmee hy niks uitrig nie?
4
Ja, jy breek die Godsvrees af en verstoor die stille oordenking voor die aangesig van God.
5
Want jou ongeregtigheid gee onderrig aan jou mond, en jy kies die taal van die listiges.
6
Jou eie mond veroordeel jou, en nie ek nie; ja, jou eie lippe getuig teen jou.
7
Is jy die eerste as mens gebore en voor die heuwels in die wêreld gebring?
8
Het jy in die raad van God afgeluister en die wysheid na jou toe getrek?
9
Wat weet jy wat ons nie weet nie? Wat verstaan jy wat in ons nie is nie?
10
Ook is daar grys hare, ook bejaardes onder ons, ryker in dae as jou vader.
11
Is die vertroostinge van God vir jou te min, en 'n woord met sagtheid jou toegespreek?
12
Waarom sleep jou hart jou weg? En waarom flikker jou oë so --
13
dat jy jou toorn rig teen God en sulke woorde uit jou mond laat uitgaan?
14
Wat is die mens, dat hy rein sou wees? En hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees?
15
Kyk, in sy heiliges stel Hy geen vertroue nie; ja, die hemele is nie rein in sy oë nie;
16
hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde, die mens wat onreg drink soos water!
17
Ek wil jou inlig, luister na my; en wat ek gesien het, wil ek vertel;
18
wat die wyse manne verkondig sonder om iets te verberg, van hulle vaders af oorgelewer;
19
aan hulle alleen was die land gegee, en geen vreemdeling het nog onder hulle deurgetrek nie.
20
Al sy dae leef die goddelose in angs, ja, al die jare deur wat vir die tiran bepaal is.
21
Skrikgeluide is in sy ore; in volle vrede oorval die verwoester hom.
22
Hy glo nie dat hy uit die duisternis sal terugkeer nie; en hy is bestemd vir die swaard.
23
Hy dwaal rond en soek brood. Waar is dit? Hy weet dat gereed is, ophande, die dag van duisternis.
24
Benoudheid en angs verskrik hom; dit oorweldig hom soos 'n koning wat gereed staan vir die aanval,
25
omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die Almagtige getrotseer het
26
***
27
omdat hy sy gesig met sy vet oordek en 'n vetlaag op sy heupe gevorm het,
28
en verdelgde stede bewoon het, huise wat nie bewoon moes word nie, wat bestem was om puinhope te bly.
29
Hy bly nie ryk en sy vermoë hou nie stand nie, en hulle besitting buig nie soos koringare na die aarde toe nie.
30
Hy ontvlug nie die duisternis nie, die vlam laat sy spruit verdroog, en hy vergaan deur die geblaas van die mond van God.
31
Laat hom nie vertrou op nietigheid nie -- hy kom bedroë uit! -- want nietigheid sal sy vergelding wees.
32
Voor sy tyd word dit vervul, en sy palmtak bly nie meer groen nie.
33
Hy skud sy onryp druiwe af soos 'n wingerdstok en gooi sy bloeisel af soos 'n olyfboom.
34
Want die bende van die goddelose is onvrugbaar, en vuur verteer die tente van omkopery.
35
Hulle is swanger van moeite en baar onheil; en hulle skoot bring bedrog voort.
Job 15:1
Job 15:2
Job 15:3
Job 15:4
Job 15:5
Job 15:6
Job 15:7
Job 15:8
Job 15:9
Job 15:10
Job 15:11
Job 15:12
Job 15:13
Job 15:14
Job 15:15
Job 15:16
Job 15:17
Job 15:18
Job 15:19
Job 15:20
Job 15:21
Job 15:22
Job 15:23
Job 15:24
Job 15:25
Job 15:26
Job 15:27
Job 15:28
Job 15:29
Job 15:30
Job 15:31
Job 15:32
Job 15:33
Job 15:34
Job 15:35
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42