A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 14

1
Die mens uit 'n vrou gebore, is kort van dae en sat van onrus.
2
Hy spruit uit soos 'n blom en verwelk; ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie.
3
En oor so een maak U die oë oop, en U bring my voor u gereg.
4
Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine -- nie een nie!
5
As dan sy dae vasgestel is, die getal van sy maande by U is, U vir hom grense gestel het waar hy nie oor kan gaan nie,
6
kyk dan weg van hom af, dat hy kan rus -- totdat hy soos 'n dagloner hom tevrede voel met sy dag.
7
Want vir 'n boom is daar verwagting: as dit afgekap word, loop dit weer uit en sy loot ontbreek nie.
8
As sy wortel oud word in die aarde en sy stam sterf in die stof --
9
van die reuk van die water spruit dit weer uit, en dit maak 'n tak soos 'n jong plantjie.
10
Maar 'n man sterwe en is magteloos; ja, 'n mens blaas die asem uit en -- waar is hy?
11
Die waters verdwyn uit die groot waterplas, en die rivier droog uit en lê droog --
12
so lê die mens daar sonder om weer op te staan; totdat die hemele nie meer is nie, word hulle nie wakker of uit hul slaap opgewek nie.
13
Ag, as U my maar in die doderyk wou wegsteek, my wou verberg totdat u toorn bedaar het, my 'n bepaalde tyd wou stel en dan aan my wou dink!
14
As 'n mens sterwe, sal hy weer lewe? Dan sou ek hoop al die dae van my stryd totdat my aflossing kom;
15
U sou roep, en ek sou U antwoord, na die maaksel van u hande sou U verlang.
16
Want nou tel U my voetstappe. Let U nie op my sonde nie?
17
My oortreding is verseël in 'n bondeltjie, en U sluit my ongeregtigheid weg.
18
Maar soos 'n berg stukkend val as dit neerstort, en 'n rots versit word uit sy plek;
19
die water klippe glad skuur; die stortvloede daarvan die grond van die aarde wegspoel; so is die verwagting van 'n mens -- U maak dit tot niet.
20
U oorweldig hom vir ewig, en hy gaan heen; U verander sy gelaat en stuur hom weg.
21
Sy kinders kom in eer, maar hy word dit nie gewaar nie; en hulle word gering, maar hy let nie op hulle nie.
22
Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur.
Job 14:1
Job 14:2
Job 14:3
Job 14:4
Job 14:5
Job 14:6
Job 14:7
Job 14:8
Job 14:9
Job 14:10
Job 14:11
Job 14:12
Job 14:13
Job 14:14
Job 14:15
Job 14:16
Job 14:17
Job 14:18
Job 14:19
Job 14:20
Job 14:21
Job 14:22
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42