A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 11

1
Toe het Sofar, die Naämatiet, geantwoord en gesê:
2
Moet die menigte van woorde onbeantwoord bly? Of moet 'n loslippige man reg hê?
3
Sou jou gepraat manne laat swyg, sodat jy spot -- sonder dat iemand jou beskaamd maak --
4
en sê: Suiwer is my leer, en rein is ek in u oë?
5
Maar, ag, as God maar wou spreek en sy lippe open teen jou!
6
En jou bekend wou maak dat die verborgenhede van die wysheid die insig verdubbel! Sodat jy kan weet dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien.
7
Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige?
8
Hoogtes van die hemel is dit -- wat kan jy doen? Dieper as die doderyk -- wat kan jy weet?
9
Langer as die aarde is die maat daarvan en breër as die see.
10
As Hy verbyskuiwe en gevange neem en 'n regsvergadering oproep -- wie sal Hom dan teëhou?
11
Want Hy ken die valse mense, en Hy sien die ongeregtigheid sonder dat Hy juis daarop ag gee.
12
So kan dan 'n domme verstand verkry en 'n jong wilde-esel as mens gebore word.
13
As jy jou hart berei en jou hande uitbrei na Hom
14
-- as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit, en laat geen onreg in jou tente woon nie --
15
ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet; en jy sal vasstaan sonder om te vrees.
16
Ja, jy sal die moeite vergeet; soos aan water wat verbygeloop het, sal jy daaraan dink.
17
En helderder as die middag sal die lewe oprys; is dit donker -- dit sal wees soos die môre !
18
En jy sal vertrou, want daar is verwagting; en kyk jy rond -- jy sal in veiligheid gaan slaap.
19
Ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrikmaak; en baie sal jou guns soek.
20
Maar die oë van die goddelose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verlore; en hulle verwagting is -- uitblasing van die laaste asem.
Job 11:1
Job 11:2
Job 11:3
Job 11:4
Job 11:5
Job 11:6
Job 11:7
Job 11:8
Job 11:9
Job 11:10
Job 11:11
Job 11:12
Job 11:13
Job 11:14
Job 11:15
Job 11:16
Job 11:17
Job 11:18
Job 11:19
Job 11:20
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42