A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Job 10

1
Ek walg van my lewe; ek wil my geklaag die vrye loop gee; ek wil spreek in die bitterheid van my siel.
2
Ek sê tot God: Veroordeel my nie; laat my weet waarom U met my twis.
3
Is dit voordeel vir U dat U verdruk; dat U die arbeid van u hande verwerp, terwyl U oor die planne van die goddelose lig laat skyn?
4
Het U vleeslike oë? Of sien U soos 'n mens sien?
5
Is u dae soos die dae van 'n mens, of u jare soos die dae van 'n man?
6
dat U soek na my ongeregtigheid en vra na my sonde,
7
ofskoon U weet dat ek nie skuldig is nie en dat daar niemand is wat uit u hand kan red nie?
8
U hande het my geformeer en my gemaak, heeltemal rondom; en U vernietig my!
9
Bedink tog dat U my soos klei gevorm het, en wil U my tot stof laat terugkeer?
10
Het U my nie soos melk uitgegiet en my soos kaas laat dik word nie?
11
Met vel en vlees het U my beklee, en met beendere en senings het U my deurvleg.
12
Die lewe, ja, guns het U aan my bewys, en u sorg het my gees bewaak.
13
Maar daarby het U d¡t verberg in u hart, ek weet dat d¡t u toeleg was:
14
As ek gesondig het, sou U my waarneem en my nie vryspreek van my ongeregtigheid nie.
15
Was ek skuldig -- wee my! En was ek regverdig, ek sou my hoof nie kon ophef nie, sat van skande en bewus van my ellende.
16
En as my hoof hom ophef, sou U my jaag soos 'n leeu en U opnuut wonderbaarlik teenoor my gedra.
17
U sou altyd nuwe getuies teen my bring en u grimmigheid teen my vermeerder -- altyd nuwe leërafdelings teen my!
18
Waarom tog het U my uit die moederskoot laat uitgaan? Ek moes gesterf het sonder dat 'n oog my gesien het.
19
Ek moes gewees het of ek daar nie was nie; van die moederskoot af moes ek na die graf gedra gewees het.
20
Is my dae nie min nie? Laat Hy ophou, my laat staan, dat ek 'n bietjie vrolik kan wees,
21
voordat ek heengaan -- en nie terugkom nie -- na die land van duisternis en doodskaduwee,
22
'n land van donkerheid, soos middernag, van doodskaduwee en wanorde, en dit gee 'n skynsel -- soos middernag!
Job 10:1
Job 10:2
Job 10:3
Job 10:4
Job 10:5
Job 10:6
Job 10:7
Job 10:8
Job 10:9
Job 10:10
Job 10:11
Job 10:12
Job 10:13
Job 10:14
Job 10:15
Job 10:16
Job 10:17
Job 10:18
Job 10:19
Job 10:20
Job 10:21
Job 10:22
Job 1 / Job 1
Job 2 / Job 2
Job 3 / Job 3
Job 4 / Job 4
Job 5 / Job 5
Job 6 / Job 6
Job 7 / Job 7
Job 8 / Job 8
Job 9 / Job 9
Job 10 / Job 10
Job 11 / Job 11
Job 12 / Job 12
Job 13 / Job 13
Job 14 / Job 14
Job 15 / Job 15
Job 16 / Job 16
Job 17 / Job 17
Job 18 / Job 18
Job 19 / Job 19
Job 20 / Job 20
Job 21 / Job 21
Job 22 / Job 22
Job 23 / Job 23
Job 24 / Job 24
Job 25 / Job 25
Job 26 / Job 26
Job 27 / Job 27
Job 28 / Job 28
Job 29 / Job 29
Job 30 / Job 30
Job 31 / Job 31
Job 32 / Job 32
Job 33 / Job 33
Job 34 / Job 34
Job 35 / Job 35
Job 36 / Job 36
Job 37 / Job 37
Job 38 / Job 38
Job 39 / Job 39
Job 40 / Job 40
Job 41 / Job 41
Job 42 / Job 42