A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Nehemia 3

1
En ljasib, die hoëpriester, het hom klaargemaak met sy broers, die priesters, en hulle het die Skaapspoort gebou; hulle het dit geheilig en sy deure ingesit; verder tot by die toring Hamm,a wat hulle geheilig het, tot by die toring Han neël.
2
En naas hom het die manne van J,rigo gebou; en daarnaas het Sakkur, die seun van Imri, gebou.
3
En die Vispoort het die seuns van S,na„ gebou; hulle het dit met balke uitgelê en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit.
4
En naas hulle het M,remot, die seun van Ur¡a, die seun van Hakkos, herstel; en naas hulle het Mesullam, die seun van Ber,gja, die seun van Meses beël, herstel; en naas hulle het Sadok, die seun van Baäna, herstel.
5
En naas hulle het die Teko‹ete herstel; maar hulle vername manne het hulle nek nie gebuig onder die diens van hulle HERE nie.
6
En die Ou Poort het Jojada, die seun van Pas,ag, en Mesullam, die seun van Besodja, herstel; hulle het dit met balke uitgelê en sy deure en sy sluitbalke en sy grendels ingesit.
7
En naas hulle het Mel tja, die Gibeoniet, en Jadon, die Meronotiet, die manne van G¡beon en Mispa, herstel by die setel van die goewerneur van die gebied wes van die Eufraat.
8
Naas hom het Ussiël, die seun van Harh ja, van die goudsmede, herstel; en naas hom het Han nja, 'n lid van die salfmengers, herstel; en hulle het Jerusalem onaangeroerd gelaat tot by die breë muur.
9
En naas hulle het Ref ja, die seun van Hur, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel.
10
En naas hulle het Jed ja, die seun van Harumaf, herstel -- teenoor sy huis; en naas hom het Hattus, die seun van Hasabn,ja, herstel.
11
'n Tweede stuk het Malk¡a, die seun van Harim, en Hassub, die seun van Pahat-Moab, herstel, ook die Bakoondtoring.
12
En naas hom het Sallum, die seun van Hallohes, owerste van die halwe distrik Jerusalem, herstel, hy met sy dogters.
13
Die Dalpoort het Hanun en die inwoners van Sanoag herstel; hulle het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook duisend el aan die muur tot by die Aspoort.
14
En die Aspoort het Malk¡a, die seun van Regab, owerste van die distrik Bet-Hakkerem, herstel; hy het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit.
15
En die Fonteinpoort het Sallum, die seun van Kol-Hos,, owerste van die distrik Mispa, herstel; hy het dit opgebou en dit oordek, en hy het sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit, ook die muur van die dam van die waterleiding by die koning se tuin, en tot by die trappe wat van die Dawidstad afloop.
16
Nhom het Nehem¡a, die seun van Asbuk, owerste van die halwe distrik Bet-Sur, tot teenoor die Dawidsgrafte herstel en tot by die kunstig aangelegde dam en tot by die huis van die helde.
17
Nhom het die Leviete -- Rehum, die seun van Bani, herstel; naas hom het Has bja, die owerste van die halwe distrik Keh¡la, vir sy distrik herstel.
18
Nhom het hulle broers, B wai, die seun van H,nadad, die owerste van die ander halwe distrik Keh¡la, herstel.
19
En naas hom het Eser, die seun van J,sua, die owerste van Mispa, 'n tweede stuk herstel teenoor die opgang na die wapenhuis, die Winkelhaak.
20
Nhom het Barug, die seun van S bbai, 'n tweede stuk ywerig herstel; van die Winkelhaak af tot by die huisdeur van die hoëpriester ljasib.
21
Nhom het M,remot, die seun van Ur¡a, die seun van Hakkos, 'n tweede stuk herstel, van die huisdeur van ljasib af tot by die end van ljasib se huis.
22
En nhom het die priesters, die manne van die Jordaanstreek, herstel.
23
Nhom het Benjamin en Hassub teenoor hulle huis herstel; nhom het As rja, die seun van Ma„s,ja, die seun van An nja, langs sy huis herstel.
24
Nhom het B¡nnu‹, die seun van H,nadad, 'n tweede stuk herstel; van die huis van As rja af tot by die Winkelhaak en tot by die Hoek.
25
Palal, die seun van Usai, teenoor die Winkelhaak en die boonste toring wat uit die huis van die koning uitsteek, by die voorhof van bewaking; nhom Ped ja, die seun van Parhos.
26
En die tempelbediendes het gewoon op die Heuwel tot teenoor die Waterpoort, teen die ooste, en die toring wat uitsteek.
27
Nhom het die Teko‹ete 'n tweede stuk herstel, van teenoor die groot toring af wat uitsteek, tot by die Heuwel-muur.
28
Bokant die Perdepoort het die priesters herstel, elkeen teenoor sy huis.
29
Daarnaas het Sadok, die seun van Immer, teenoor sy huis herstel; en nhom het Sem ja, die seun van Seg nja, die bewaker van die Oospoort, herstel.
30
Nhom het Han nja, die seun van Sel,mja, en Hanun, die sesde seun van Salaf, 'n tweede stuk herstel; daarnaas het Mesullam, die seun van Ber,gja, teenoor sy kamer herstel.
31
Nhom het Malk¡a, lid van die goudsmede, herstel tot by die huis van die tempelbediendes en die koopmans, teenoor die Wagpoort en tot by die bo-kamer op die Hoek.
32
En tussen die bo-kamer op die Hoek en die Skaapspoort het die goudsmede en die koopmans herstel.
Nehemia 3:1
Nehemia 3:2
Nehemia 3:3
Nehemia 3:4
Nehemia 3:5
Nehemia 3:6
Nehemia 3:7
Nehemia 3:8
Nehemia 3:9
Nehemia 3:10
Nehemia 3:11
Nehemia 3:12
Nehemia 3:13
Nehemia 3:14
Nehemia 3:15
Nehemia 3:16
Nehemia 3:17
Nehemia 3:18
Nehemia 3:19
Nehemia 3:20
Nehemia 3:21
Nehemia 3:22
Nehemia 3:23
Nehemia 3:24
Nehemia 3:25
Nehemia 3:26
Nehemia 3:27
Nehemia 3:28
Nehemia 3:29
Nehemia 3:30
Nehemia 3:31
Nehemia 3:32
Nehemia 1 / Neh 1
Nehemia 2 / Neh 2
Nehemia 3 / Neh 3
Nehemia 4 / Neh 4
Nehemia 5 / Neh 5
Nehemia 6 / Neh 6
Nehemia 7 / Neh 7
Nehemia 8 / Neh 8
Nehemia 9 / Neh 9
Nehemia 10 / Neh 10
Nehemia 11 / Neh 11
Nehemia 12 / Neh 12
Nehemia 13 / Neh 13