A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 9

1
En God het Noag en sy seuns geseënen aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.
2
Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel: alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.
3
Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.
4
Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.
5
Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere sal Ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal Ek die siel van die mens eis.
6
Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
7
Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel op die aarde en vermeerder daarop.
8
Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê:
9
Maar Ek, kyk, Ek rig my verbond met julle op en met julle nageslag njulle,
10
en met al die lewende wesens wat by julle is: die voëls, die vee en al die wilde diere van die aarde by julle -- al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde.
11
En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.
12
En God het gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek sluit tussen My en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte:
13
my boog gee Ek in die wolke; dit sal 'n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.
14
As Ek dan wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke,
15
dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen My en julle en al die lewende wesens, in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie.
16
As die boog dan in die wolke staan, sal Ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is.
17
En God het vir Noag gesê: Dit is die teken van die verbond wat Ek opgerig het tussen My en alle vlees wat op die aarde is.
18
En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kana„n.
19
Hierdie drie was die seuns van Noag; en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners.
20
En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant.
21
Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê.
22
En Gam, die vader van Kana„n, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee.
23
Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek: hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie.
24
Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,
25
sê hy: Vervloek is Kana„n! 'n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.
26
Verder het hy gesê: Geseënd is die HERE, die God van Sem. Maar Kana„n moet sy dienskneg wees.
27
Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.
28
En Noag het ndie vloed drie honderd en vyftig jaar gelewe.
29
So was dan al die dae van Noag nege honderd en vyftig jaar, en hy het gesterwe.
Genese 9:1
Genese 9:2
Genese 9:3
Genese 9:4
Genese 9:5
Genese 9:6
Genese 9:7
Genese 9:8
Genese 9:9
Genese 9:10
Genese 9:11
Genese 9:12
Genese 9:13
Genese 9:14
Genese 9:15
Genese 9:16
Genese 9:17
Genese 9:18
Genese 9:19
Genese 9:20
Genese 9:21
Genese 9:22
Genese 9:23
Genese 9:24
Genese 9:25
Genese 9:26
Genese 9:27
Genese 9:28
Genese 9:29
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50