A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 5

1
Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
2
Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseënen hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
3
Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
4
En die dae van Adam, ndie geboorte van Set, was agt honderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.
5
So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.
6
Toe Set honderd en vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.
7
En Set het ndie geboorte van Enos nog agt honderd en sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
8
So was dan al die dae van Set nege honderd en twaalf jaar, en hy het gesterwe.
9
Toe Enos negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword.
10
En Enos het ndie geboorte van Kenan nog agt honderd en vyftien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
11
So was dan al die dae van Enos nege honderd en vyf jaar, en hy het gesterwe.
12
Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van Mahal lel geword.
13
En Kenan het ndie geboorte van Mahal lel nog agt honderd en veertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
14
So was dan al die dae van Kenan nege honderd en tien jaar, en hy het gesterwe.
15
Toe Mahal lel vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Jered geword.
16
En Mahal lel het ndie geboorte van Jered nog agt honderd en dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
17
So was dan al die dae van Mahal lel agt honderd vyf en negentig jaar, en hy het gesterwe.
18
Toe Jered honderd twee en sestig jaar oud was, het hy die vader van Henog geword.
19
En Jered het ndie geboorte van Henog nog agt honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
20
So was dan al die dae van Jered nege honderd twee en sestig jaar, en hy het gesterwe.
21
Toe Henog vyf en sestig jaar oud was, het hy die vader van Metusalag geword.
22
En Henog het ndie geboorte van Metusalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.
23
So was dan al die dae van Henog drie honderd vyf en sestig jaar.
24
En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.
25
Toe Metusalag honderd sewe en tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword.
26
En Metusalag het ndie geboorte van Lameg nog sewe honderd twee en tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
27
So was dan al die dae van Metusalag nege honderd nege en sestig jaar, en hy het gesterwe.
28
Toe Lameg honderd twee en tagtig jaar oud was, het hy 'n seun verwek
29
en hom Noag genoem, want hy het gesê: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die aarde wat die HERE vervloek het.
30
En Lameg het ndie geboorte van Noag nog vyf honderd vyf en negentig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
31
So was dan al die dae van Lameg sewe honderd sewe en sewentig jaar, en hy het gesterwe.
32
En Noag was vyf honderd jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet.
Genese 5:1
Genese 5:2
Genese 5:3
Genese 5:4
Genese 5:5
Genese 5:6
Genese 5:7
Genese 5:8
Genese 5:9
Genese 5:10
Genese 5:11
Genese 5:12
Genese 5:13
Genese 5:14
Genese 5:15
Genese 5:16
Genese 5:17
Genese 5:18
Genese 5:19
Genese 5:20
Genese 5:21
Genese 5:22
Genese 5:23
Genese 5:24
Genese 5:25
Genese 5:26
Genese 5:27
Genese 5:28
Genese 5:29
Genese 5:30
Genese 5:31
Genese 5:32
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50