A A A A A
×

Afrikaanse Bybel 1933/1953

Genese 11

1
En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.
2
En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land S¡near; en daar het hulle gaan woon.
3
Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lymgrond vir klei.
4
En hulle sê: Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.
5
Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het.
6
En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.
7
Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.
8
So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou.
9
Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.
10
Dit is die stamboom van Sem: Toe Sem honderd jaar oud was, het hy die vader van Arpagsad geword, twee jaar ndie vloed.
11
En Sem het ndie geboorte van Arpagsad nog vyf honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
12
Toe Arpagsad vyf en dertig jaar oud was, het hy die vader van Selag geword.
13
En Arpagsad het ndie geboorte van Selag nog vier honderd en drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
14
Toe Selag dertig jaar oud was, het hy die vader van Heber geword.
15
En Selag het ndie geboorte van Heber nog vier honderd en drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
16
Toe Heber vier en dertig jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword.
17
En Heber het ndie geboorte van Peleg nog vier honderd en dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
18
Toe Peleg dertig jaar oud was, het hy die vader van Rehu geword.
19
En Peleg het ndie geboorte van Rehu nog twee honderd en nege jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
20
Toe Rehu twee en dertig jaar oud was, het hy die vader van Serug geword.
21
En Rehu het ndie geboorte van Serug nog twee honderd en sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
22
Toe Serug dertig jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword.
23
En Serug het ndie geboorte van Nahor twee honderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
24
Toe Nahor nege en twintig jaar oud was, het hy die vader van Tera geword.
25
En Nahor het ndie geboorte van Tera nog honderd en negentien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.
26
Toe Tera sewentig jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran.
27
En dit is die stamboom van Tera: Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran, en Haran van Lot.
28
En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het, in sy geboorteland, in Ur van die Chaldeërs.
29
En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska.
30
En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie.
31
En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs getrek om na die land Kana„n te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon.
32
En die dae van Tera was twee honderd en vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe.
Genese 11:1
Genese 11:2
Genese 11:3
Genese 11:4
Genese 11:5
Genese 11:6
Genese 11:7
Genese 11:8
Genese 11:9
Genese 11:10
Genese 11:11
Genese 11:12
Genese 11:13
Genese 11:14
Genese 11:15
Genese 11:16
Genese 11:17
Genese 11:18
Genese 11:19
Genese 11:20
Genese 11:21
Genese 11:22
Genese 11:23
Genese 11:24
Genese 11:25
Genese 11:26
Genese 11:27
Genese 11:28
Genese 11:29
Genese 11:30
Genese 11:31
Genese 11:32
Genese 1 / Gen 1
Genese 2 / Gen 2
Genese 3 / Gen 3
Genese 4 / Gen 4
Genese 5 / Gen 5
Genese 6 / Gen 6
Genese 7 / Gen 7
Genese 8 / Gen 8
Genese 9 / Gen 9
Genese 10 / Gen 10
Genese 11 / Gen 11
Genese 12 / Gen 12
Genese 13 / Gen 13
Genese 14 / Gen 14
Genese 15 / Gen 15
Genese 16 / Gen 16
Genese 17 / Gen 17
Genese 18 / Gen 18
Genese 19 / Gen 19
Genese 20 / Gen 20
Genese 21 / Gen 21
Genese 22 / Gen 22
Genese 23 / Gen 23
Genese 24 / Gen 24
Genese 25 / Gen 25
Genese 26 / Gen 26
Genese 27 / Gen 27
Genese 28 / Gen 28
Genese 29 / Gen 29
Genese 30 / Gen 30
Genese 31 / Gen 31
Genese 32 / Gen 32
Genese 33 / Gen 33
Genese 34 / Gen 34
Genese 35 / Gen 35
Genese 36 / Gen 36
Genese 37 / Gen 37
Genese 38 / Gen 38
Genese 39 / Gen 39
Genese 40 / Gen 40
Genese 41 / Gen 41
Genese 42 / Gen 42
Genese 43 / Gen 43
Genese 44 / Gen 44
Genese 45 / Gen 45
Genese 46 / Gen 46
Genese 47 / Gen 47
Genese 48 / Gen 48
Genese 49 / Gen 49
Genese 50 / Gen 50