A A A A A
Mathew 1
1
Rhestr achau Iesu y Meseia, oedd yn un o ddisgynyddion y Brenin Dafydd, ac Abraham hefyd:
2
Abraham oedd tad Isaac, Isaac oedd tad Jacob, Jacob oedd tad Jwda a'i frodyr,
3
Jwda oedd tad Peres a Sera (a Tamar oedd eu mam), Peres oedd tad Hesron, Hesron oedd tad Ram,
Beibl Cymraeg 2015

1
Dyma restr achau Iesu Grist, Mab Dafydd, mab Abraham.
2
Yr oedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob, a Jacob yn dad i Jwda a'i frodyr.
3
Yr oedd Jwda yn dad i Peres a Sera, a Tamar yn fam iddynt; yr oedd Peres yn dad i Hesron, Hesron i Ram,
Beibl Cymraeg 2004

1
Llyfr cenhedliad Iesu Grist, fab Dafydd, fab Abraham.
2
Abraham a genhedlodd Isaac; ac Isaac a genhedlodd Jacob; a Jacob a genhedlodd Jwdas a'i frodyr;
3
A Jwdas a genhedlodd Phares a Sara o Thamar; a Phares a genhedlodd Esrom; ac Esrom a genhedlodd Aram;
Beibl Cymraeg 1545-1604