A A A A A
Submit

Mathew 1

1
Dyma restr achau Iesu Grist, Mab Dafydd, mab Abraham.
2
Yr oedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob, a Jacob yn dad i Jwda a'i frodyr.
3
Yr oedd Jwda yn dad i Peres a Sera, a Tamar yn fam iddynt; yr oedd Peres yn dad i Hesron, Hesron i Ram,
Beibl Cymraeg 2004