A A A A A
Submit

Thánh Thi 23

1
Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

1
Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3
và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
CHÚA là Đấng chăn giữ tôi,Tôi sẽ không thiếu thốn gì.
2
Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.
3
Ngài phục hồi linh hồn tôi,Dẫn tôi vào đường lối công bìnhVì cớ danh Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

1
CHÚA là Đấng chăn giữ tôi; nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.
2
Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh. Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
3
Ngài thêm sức mới cho tôi, dắt tôi vào các lối ngay thẳng vì danh tốt của Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2011