A A A A A
Submit

Thánh Thi 23

5
Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

5
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Ngài bầy tiệc đãi tôiTrước mặt kẻ thù nghịch tôi,Ngài xức dầu trên đầu tôi,Chén tôi đầy tràn.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

5
Ngài bày tiệc cho tôi trước mặt kẻ thù tôi, Ngài đổ dầu lên đầu tôi; và rót tràn chén tôi.
Kinh Thánh Việt Nam 2011