A A A A A
Submit

Thánh Thi 23

3
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

3
và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Ngài phục hồi linh hồn tôi,Dẫn tôi vào đường lối công bìnhVì cớ danh Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

3
Ngài thêm sức mới cho tôi, dắt tôi vào các lối ngay thẳng vì danh tốt của Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2011