A A A A A
Submit

Thánh Thi 23

2
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
Kinh Thánh Việt Nam 1926

2
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Ngài giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,Dẫn tôi đến bên bờ suối yên tịnh.
Kinh Thánh Việt Nam 2002

2
Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh. Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.
Kinh Thánh Việt Nam 2011