A A A A A

Thánh Thi 21

3
Chúa đãi người thật dồi dào hạnh phước, đưa lên ngôi, đội cho vương miện vàng.
Kinh Thánh 2015

3
Ngài đặt mọi điều tốt đẹp trước mặt người và đội mão triều bằng vàng trên đầu người.
Kinh Thánh 2011

3
Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người; Đội trên đầu người mão triều bằng vàng ròng.
Kinh Thánh (VIE) 2010

3
Vì Ngài tiếp đón người bằng phước lành,Ngài đội trên đầu người mão triều vàng.
Kinh Thánh 2002

3
Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Vì Chúa lấy phước lành mà đón rước người: Ðội trên đầu người mão triều bằng vòng ròng.
Kinh Thánh 1926