A A A A A

Thánh Thi 21

1
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng) Lạy Chúa Hằng Hữu, vua vui mừng nhờ năng lực Chúa, được đắc thắng, người hân hoan biết bao.
Kinh Thánh 2015

1
Lạy CHÚA, vua vui mừng trong sức mạnh Ngài; vua hớn hở khi được Ngài cứu!
Kinh Thánh 2011

1
Lạy Đức Giê-hô-va, vua vui mừng nhờ năng lực Ngài, Vì sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao!
Kinh Thánh (VIE) 2010

1
Lạy CHÚA, nhờ năng lực Ngài, vua vui mừng,Nhờ sự cứu rỗi Ngài vua vô cùng hân hoan.
Kinh Thánh 2002

1
Phần ca trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Hỡi Ðức Giê-hô-va, nhơn năng lực Ngài, vua sẽ vui mừng; Tại vì sự cứu rỗi Ngài, người sẽ khoái lạc biết bao!
Kinh Thánh 1926