A A A A A
Submit

Thánh Thi 43

5
Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Ðức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa: Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Ðức Chúa Trời ta.
Kinh Thánh 1926

5
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi ? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nảnVì sao ngươi lo lắng trong mình ta?Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời.Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.
Kinh Thánh 2002

5
Tại sao tôi buồn thảm? Tại sao tôi bực dọc? Tôi sẽ tiếp tục đặt niềm hi vọng nơi Thượng Đế và sẽ vẫn ca ngợi Ngài, Cứu Chúa và là Thượng Đế tôi.
Kinh Thánh 2011

5
Hồn ta hỡi, sao còn buồn bã? Sao vẫn còn bối rối trong ta? Ta sẽ đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn ngợi tôn Chúa— Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của ta.
Kinh Thánh 2015

5
Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa: Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta và nhờ gặp mặt Ngài mà ta được giải cứu.
Kinh Thánh (VIE) 2010