A A A A A
Submit

Thánh Thi 43

3
Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chơn thật của Chúa ra: Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa.
Kinh Thánh 1926

3
Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

3
Xin ban ánh sáng và chân lý của NgàiHướng dẫn tôi,Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,Là nơi Ngài ngự.
Kinh Thánh 2002

3
Xin Ngài ban cho tôi ánh sáng cùng chân lý để hướng dẫn tôi. Cầu xin ánh sáng và chân lý đó dẫn tôi đến núi thánh, nơi Ngài ngự.
Kinh Thánh 2011

3
Xin chiếu rọi thần quang chân lý; để soi đường dẫn lối cho con. Xin dìu dắt con lên núi thánh, đến nơi Ngài ngự.
Kinh Thánh 2015

3
Xin ánh sáng và chân lý Ngài chiếu rọi Để dẫn dắt con, Đưa con lên núi thánh, Là nơi ngự của Ngài.
Kinh Thánh (VIE) 2010