A A A A A
Submit

Thánh Thi 43

2
Vì, Ðức Chúa Trời ôi! Chúa là sức lực tôi; cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi? Nhơn sao tôi phải ở buồn thảm Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi?
Kinh Thánh 1926

2
Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi ? Sao con phải lang thang tiều tuỵ, bị quân thù áp bức mãi không thôi ?
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Đấng bảo vệ tôi.Tại sao Ngài từ bỏ tôi?Vì sao tôi bước đi buồn thảmTrong sự đàn áp của kẻ thù?
Kinh Thánh 2002

2
Lạy Thượng Đế, Ngài là sức mạnh của tôi. Sao Ngài từ bỏ tôi? Tại sao tôi phải buồn thảm và bị kẻ thù quấy rối?
Kinh Thánh 2011

2
Vì Ngài là Đức Chúa Trời, là đồn lũy kiên cố của con. Sao nỡ khước từ con? Sao con phải đau buồn vì kẻ thù áp bức?
Kinh Thánh 2015

2
Vì Đức Chúa Trời ôi! Chúa là đồn lũy của con; Sao Ngài từ bỏ con? Tại sao con phải buồn thảm Dưới sự áp bức của kẻ thù?
Kinh Thánh (VIE) 2010