A A A A A
Submit

Thánh Thi 43

1
Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy đoán xét tôi, và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo; Hãy giải cứu tôi khỏi ngươi dối gạt chẳng công bình.
Kinh Thánh 1926

1
Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa, xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo. Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.
Kinh Thánh 2002

1
Lạy Chúa, xin hãy bênh vực tôi. Xin biện hộ cho tôi chống lại những kẻ chẳng theo Ngài. Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ dối trá và những kẻ làm ác.
Kinh Thánh 2011

1
Lạy Đức Chúa Trời! Xin xét xử cho con. Xin biện hộ cho con chống lại dân vô đạo. Xin giải cứu con khỏi người lừa đảo xấu xa.
Kinh Thánh 2015

1
Đức Chúa Trời ôi! Xin biện minh cho con Và bênh vực lý lẽ của con chống lại một dân vô đạo; Xin giải cứu con Khỏi kẻ dối gạt và gian ác.
Kinh Thánh (VIE) 2010