A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

9
Tiếng Ðức Giê-hô-va khiến con nai cái sanh đẻ, Và làm cho trụi các rừng; Trong đền Ngài thay thảy đều hô rằng: Vinh hiển thay!
Kinh Thánh 1926

9
Tiếng CHÚA lay động cả rặng sồi, tuốt trụi lá cây cao rừng rậm. Còn trong thánh điện Người, tất cả cùng hô : Vinh danh Chúa !
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

9
Tiếng của CHÚA làm nai cái đẻ con,Làm cho rừng cây trụi lá.Nhưng trong đền thờ Ngài mọi người đều tung hô:Vinh quang thay!
Kinh Thánh 2002

9
Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi và khiến lá cây trong rừng rụng hết. Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói, “Thượng Đế đáng được vinh hiển!”
Kinh Thánh 2011

9
Tiếng Chúa Hằng Hữu vặn đổ cây sồi, làm cho cây rừng trụi lá. Trong Đền Thờ Ngài, tất cả tung hô: “Vinh quang!”
Kinh Thánh 2015

9
Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con, Làm cho rừng cây trụi lá; Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay!”
Kinh Thánh (VIE) 2010