A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

7
Tiếng Ðức Giê-hô-va khiến những lằn lửa văng ra.
Kinh Thánh 1926

7
Tiếng CHÚA phóng ra ngàn tia lửa,
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

7
Tiếng của CHÚA phát ra ngọn lửa.
Kinh Thánh 2002

7
Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
Kinh Thánh 2011

7
Tiếng Chúa Hằng Hữu phát chớp nhoáng.
Kinh Thánh 2015

7
Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe.
Kinh Thánh (VIE) 2010