A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

5
Tiếng Ðức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam: Phải Ðức Giê-hô-va bẻ gãy cây hương nam Li-ban,
Kinh Thánh 1926

5
Tiếng CHÚA đánh gãy ngàn hương bá, CHÚA đánh gãy ngàn hương bá Li-băng.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Tiếng của CHÚA bẻ gãy những cây bá hương,CHÚA bẻ gãy các cây bá hương Li-ban.
Kinh Thánh 2002

5
Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối; làm gãy cây hương nam Li-băng.
Kinh Thánh 2011

5
Tiếng Chúa Hằng Hữu bẻ gãy cây hương nam; phải, tiếng Chúa Hằng Hữu làm gãy nát cây bá hương Li-ban.
Kinh Thánh 2015

5
Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương; Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban.
Kinh Thánh (VIE) 2010