A A A A A
Submit

Thánh Thi 29

4
Tiếng Ðức Giê-hô-va rất mạnh; Tiếng Ðức Giê-hô-va có sự oai nghiêm.
Kinh Thánh 1926

4
Tiếng CHÚA thật hùng mạnh ! Tiếng CHÚA thật uy nghiêm !
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

4
Tiếng của CHÚA hùng mạnh,Tiếng của CHÚA oai nghiêm.
Kinh Thánh 2002

4
Tiếng CHÚA rất hùng mạnh; tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
Kinh Thánh 2011

4
Tiếng Chúa Hằng Hữu đầy quyền năng; tiếng Chúa Hằng Hữu quá oai nghiêm.
Kinh Thánh 2015

4
Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ; Tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm.
Kinh Thánh (VIE) 2010