A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

6
Chúa đặt người làm sự phước đến mãi mãi, Khiến người đầy dẫy sự vui mừng trước mặt Chúa.
Kinh Thánh 1926

6
Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

6
Vì Ngài ban cho người phước lành vĩnh cửu,Ngài ban cho người niềm vui trước mặt Ngài.
Kinh Thánh 2002

6
Ngài luôn ban phước cho người; Ngài khiến người vui mừng vì Ngài ở với người.
Kinh Thánh 2011

6
Ngài tặng người những ơn phước vĩnh hằng, cho người hân hoan bởi Ngài hiện diện.
Kinh Thánh 2015

6
Chúa ban cho người phước lành mãi mãi; Sự hiện diện của Chúa khiến người hớn hở, mừng vui.
Kinh Thánh (VIE) 2010