A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

5
Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn thay; Chúa mặt cho người sự sang trọng oai nghi.
Kinh Thánh 1926

5
Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Nhờ sự cứu rỗi Ngài, người được vinh quang vĩ đại.Ngài ban cho người uy nghi, lộng lẫy.
Kinh Thánh 2002

5
Người được hiển vinh vì Ngài cho người sự đắc thắng. Ngài ban cho người vinh dự và lời ca tụng.
Kinh Thánh 2011

5
Nhờ chiến thắng Chúa ban, người quang vinh tuyệt đỉnh, được bao phủ trong vinh dự, và uy nghiêm.
Kinh Thánh 2015

5
Nhờ sự giải cứu của Chúa, người được vinh hiển lớn; Chúa mặc cho người sự tôn trọng và oai nghi.
Kinh Thánh (VIE) 2010