A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

2
Chúa đã ban cho người điều lòng người ước ao, Không từ chối sự gì môi người cầu xin.
Kinh Thánh 1926

2
Lạy CHÚA, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào !
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

2
Ngài ban cho người điều lòng người ao ước,Ngài không từ chối điều miệng người cầu xin.Sê-la.
Kinh Thánh 2002

2
Ngài ban cho vua điều người ao ước và không từ chối điều gì người xin. Xê-la
Kinh Thánh 2011

2
Chúa ban điều lòng người mơ ước, không từ chối lời môi miệng cầu xin.
Kinh Thánh 2015

2
Chúa đã ban cho người điều lòng người ao ước, Cũng không từ chối điều môi người cầu xin. (Sê-la)
Kinh Thánh (VIE) 2010