A A A A A
Submit

Thánh Thi 21

13
Hỡi Ðức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sự năng lực Ngài! Thì chúng tôi sẽ ca hát và ngợi khen quyền năng của Ngài.
Kinh Thánh 1926

13
Ngài khiến chúng phải quay lưng chạy, cung nỏ ngài chĩa thẳng vào chúng. Lạy CHÚA, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

13
Lạy CHÚA, Ngài sẽ đuợc tôn cao trong năng lực Ngài.Chúng tôi sẽ hát và ca ngợi quyền năng Ngài.
Kinh Thánh 2002

13
Lạy CHÚA, chúng tôi sẽ tôn cao Ngài bằng bài ca, Sẽ ca ngợi quyền năng cao cả của Ngài.
Kinh Thánh 2011

13
Nguyện Chúa Hằng Hữu được tán dương về năng lực của Ngài. Chúng con xin ca tụng Chúa quyền oai.
Kinh Thánh 2015

13
Lạy Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài! Chúng con sẽ hát xướng và ngợi ca quyền năng của Ngài.
Kinh Thánh (VIE) 2010