A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

6
Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, Bởi vì Ðức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.
Kinh Thánh 1926

6
Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo, nhưng CHÚA là nơi họ ẩn náu.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

6
Các người làm hỏng chương trình kẻ khốn cùng.Nhưng CHÚA là nơi họ trú ẩn.
Kinh Thánh 2002

6
Mưu mô kẻ ác nghịch cùng người nghèo sẽ thất bại, vì CHÚA gìn giữ họ.
Kinh Thánh 2011

6
Người làm ác phá hỏng dự tính của người nghèo, nhưng Chúa là nơi nương thân của người khốn khó.
Kinh Thánh 2015

6
Lũ ác các người phá hỏng kế hoạch của người nghèo, Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của họ.
Kinh Thánh (VIE) 2010