A A A A A
Submit

Thánh Thi 14

1
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Ðức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm đều lành.
Kinh Thánh 1926

1
(Tv 53) Phần ca trưởng. Của vua Đa-vít.Kẻ ngu si tự nhủ : Làm chi có Chúa Trời ! Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện.
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

1
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng:Không có Đức Chúa Trời.Chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê tởm.Không có ai làm điều thiện.
Kinh Thánh 2002

1
Kẻ ngu dại nghĩ thầm, “Chẳng có Thượng Đế đâu.” Bọn ngu dại ấy đều độc ác và hành động nhơ nhuốc; Chẳng có ai làm điều thiện.
Kinh Thánh 2011

1
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng) Người ngu dại tự nhủ: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đều hư hoại, hành vi của chúng đáng ghê tởm; chẳng một ai làm điều thiện lành!
Kinh Thánh 2015

1
Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Chẳng có Đức Chúa Trời.” Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm; Chẳng có ai làm điều lành.
Kinh Thánh (VIE) 2010