A A A A A
Submit

Gióp 25

5
Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
Kinh Thánh Việt Nam 1926

5
Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch,
Lời Chúa Cho Mọi Người 1994

5
Nếu ngay cả mặt trăng cũng không sáng đủ,Các ngôi sao cũng không tinh đủ dưới mắt Ngài,
Kinh Thánh Việt Nam 2002

5
Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
Kinh Thánh Việt Nam 2011